Innovatieve applicatie helpt hartpatiënten

Meer artikelen
Zorg Innovatie E-health

Gepubliceerd op: 7 september 2018 | Gewijzigd op: 7 september 2018

Jaarlijks krijgt 1 tot 2% van de Westerse bevolking hartfalen. In 2025 zal dit 3% zijn, omgerekend zo'n 20 miljoen Europeanen. Het project Passion HF biedt een oplossing om zorgkosten te beperken en de druk op ziekenhuizen te verminderen.

Hartfalen treft dus heel Europa. Daarom is samenwerking met internationale partners noodzakelijk. Dankzij hun kennis kwam een project tot stand dat echt werkt en toepasbaar is in grote delen van Europa.

Kosten in de hand houden

Hoogleraar en cardioloog Hans-Peter Brunner-La Rocca werkt namens het Maastricht Universitair Medisch Centrum aan dit project. "Om de kosten in de hand te houden is een nieuwe visie op zorg nodig. In dit geval voor patiënten met hartfalen. Prioriteit hierbij is toegankelijke zorg op een kwalitatief niveau."

"Om dat te bereiken, ontwikkelen wij binnen het project Passion HF een applicatie voor op de smartphone of tablet. Hiermee kan een hartpatiënt zich voor het grootste gedeelte zelf behandelen."

Thuiszorg met een applicatie

De applicatie monitort de patiënt en geeft advies over medicatie. Worden zaken te ingewikkeld? Dan zal de applicatie adviseren naar een arts te gaan. Zo is de patiënt onafhankelijker en de zorg goedkoper. Ook worden zorgverleners ingezet waar dat echt nodig is.

Passion HF zal zich in eerste instantie focussen op hartfalen. Op lange termijn is het de bedoeling om meer patiënten op deze manier te behandelen.

Van start dankzij advies RVO.nl

Het project vindt plaats binnen het Europese subsidieprogramma INTERREG Noordwest-Europa (NWE). Gé Huismans van RVO.nl begeleidde het project. Hij is een van de contactpersonen voor INTERREG NWE.

Brunner-La Rocca: "Voor mij als projectleider was het heel aangenaam dat Gé Huismans advies heeft gegeven bij de ontwikkeling van de aanvraag. Zo begreep ik beter de voorwaarden en doelstellingen van Interreg. Zonder hem was het waarschijnlijk niet gelukt om zo ver te komen met het project." 

Meer weten?

Service menu right