Instandhoudingstermijn vanggewas EA van 10 naar 8 weken

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

Gepubliceerd op: 19 maart 2018 | Gewijzigd op: 19 maart 2018

Gaat u vanggewassen telen om aan de vergroeningseis van 5% ecologisch aandachtgebied (EA) te kunnen voldoen? Voor alle EA vanggewassen (categorie 1 en 2) geldt nu een instandhoudingstermijn van minimaal 8 weken.

De 8-weken termijn geldt niet meer alleen voor vanggewassen aaltjesbestrijding (categorie 2), maar voortaan ook voor vanggewassen algemeen, inclusief na vlas of hennep (categorie 1). De uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen zal hier op korte termijn op worden aangepast.

Voor vanggewas onderzaai van gras en vlinderbloemige gewassen (categorie 3) wijzigt er niets.

Gecombineerde opgave

De vragen in de Gecombineerde opgave zijn nog niet aangepast. Dit gaat binnenkort wel gebeuren. Tot die tijd vragen wij u te verklaren dat u aan de 10-weken instandhoudingstermijn van vanggewas gaat voldoen.

Meer informatie

Lees meer op de pagina Vanggewassen EA 2018.

Service menu right