Internetconsultatie BENG staat open

Meer artikelen
Energieprestatie (EPC) - EPC berekenen
Gepubliceerd op: 5 februari 2019 | Gewijzigd op: 05 februari 2019

Tot 2 maart 2019 kunt u reageren op het conceptbesluit van het Bouwbesluit 2012 voor Bijna Energieneutrale Gebouwen - BENG. BENG moet de huidige eis voor de energieprestatie van nieuw te bouwen gebouwen - de EPC - vervangen bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.

De afgelopen drie jaar zijn ervaringen opgedaan met Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Ondertussen staat de tijd niet stil. Niet alleen wat betreft de BENG-eisen en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800, maar ook politieke ontwikkelingen, rond bijvoorbeeld aardgasvrije nieuwbouw, hebben invloed op de hoogte van de BENG-eisen.

Voortgang energiezuinige nieuwbouw

In 2018 is getoetst of de voorgenomen BENG-eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. De kostenoptimaliteitstudie is eind 2018 afgerond en gepubliceerd. Op basis van deze studie zijn de concept eisen uit 2015 aangepast.

Minister Ollongren (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ) informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van de energiezuinige nieuwbouw en de BENG-eisen in een kamerbrief van 8 januari 2019.

Ga naar de Internetconsultatie bouwbesluit 2012. Deze is beschikbaar tot 2 maart 2019.

Service menu right