Service menu right

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verandert in 2020

Meer artikelen
 isde woningen sneeuwdak duurzame warmte en isolatie
Gepubliceerd op: 23 december 2019 | Gewijzigd op: 24 december 2019

Op 12 november 2019 informeerde minister Wiebes de Tweede Kamer over de uitkomsten van de beleidsevaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Op 23 december 2019 zijn de wijzigingen ISDE gepubliceerd in de Staatscourant.

Wijzigingen per 1 januari 2020

  1. De subsidie op pelletkachels en biomassaketels vervalt.
  2. De subsidie voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd, vervalt.
  3. Het subsidiebedrag verandert voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers.

Overgangsperiode voor particulieren

Voor particulieren gelden overgangsperiodes:

  • Heeft u als particulier vóór 1 januari 2020 voor uw eigen woning een pelletkachel of biomassaketel aangeschaft en geïnstalleerd? Dan heeft u na de installatie nog 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen.
  • Heeft u als particulier vóór 1 januari 2020 een warmtepomp of zonneboiler aangeschaft voor een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd? En installeert u die voor 1 juli 2020? Dan kunt u binnen 6 maanden na de installatie nog subsidie aanvragen in 2020. Dit geldt niet als het apparaat een pelletkachel of een biomassaketel is.

Deze overgangsbepalingen zijn ingesteld om particulieren die bij de aanschaf van het apparaat nog niet op de hoogte waren van het beëindigen van de subsidie, toch nog de gelegenheid te geven om van de ISDE gebruik te maken.

Geen overgangsperiode voor zakelijke gebruikers

Voor zakelijke partijen gelden deze overgangsbepalingen niet. Dit komt omdat zij op grond van de ISDE-voorwaarden voorafgaand aan de aanschaf van een apparaat subsidie moeten aanvragen. Voor hen geldt daarom niet dat zij op het moment van aanschaf niet op de hoogte waren van het beëindigen van de subsidie.

Meer weten?