Invoer van zachte tarwe

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.085 – Vanaf 21 september 2017 wordt het handelsakkoord met Canada (CETA) voorlopig toegepast. Vanaf deze datum kunt u binnen het contingent 09.4124 zachte tarwe uit Canada invoeren zonder betaling van het douanerecht. Invoercertificaten voor het deelcontingent 09.4125 (overige derde landen) kunt u vanaf 1 oktober aanvragen.

Invoer van zachte tarwe uit Canada

U kunt binnen het contingent 09.4124 zachte tarwe van een andere dan hoge kwaliteit van de GN-code 1001 99 00  invoeren uit Canada zonder betaling van het douanerecht.  De hoeveelheid voor 2017 is 27.778 ton. Vanaf  1 januari 2018 is de jaarhoeveelheid 100.000 ton. U kunt wekelijks, uiterlijk vrijdag om 13.00 uur, een certificaataanvraag indienen.

Invoer van zachte tarwe uit andere derde landen

Binnen het tariefcontingent 09.4125 kunt u tegen een verlaagd douanetarief van € 12 per ton voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan hoge kwaliteit van de GN-code 1001 99 00  invoeren uit derde landen (m.u.v. de Verenigde Staten van Amerika en Canada).  Van 1 oktober tot en met 31 december 2017 (het vierde kwartaal) kunt u wekelijks, uiterlijk vrijdag om 13.00 uur, een certificaataanvraag indienen.

Invoer van granen uit Canada buiten contingent 09.4124

Met ingang van 21 september 2017 worden de douanerechten voor de producten van de GN-codes 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (zachte tarwe van hoge kwaliteit andere dan voor zaaidoeleinden), 1002 10 00 en 1002 90 00 van oorsprong uit Canada afgebouwd in acht gelijke stappen. Een overzicht van het toe te passen percentage van afbouw vindt u in de tabel in de download.

Aanvragen

Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur via e-mail en de bijlage in pdf. Een pdf verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam of viruscontroles. Het e-mail bericht mag niet groter zijn dan 5 MB. Grotere bestanden stuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer.
E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Faxnummer:  (070) 378 6131

Wijziging deelcontingentnummer en hoeveelheden

Met de inwerkingtreding van het handelsakkoord en de aanpassing in Verordening (EU) nr.1067/2008 zijn de nummers van de deelcontingenten gewijzigd. Een volledig overzicht van de wijzigingen vindt u in de basisregeling invoer Granen (pdf).

Meer informatie

De bepalingen zijn vastgesteld in verordeningen (EU) 2017/1586 en 2017/1587. Meer bijzonderheden vindt u in de tabel in de download. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de betreffende basisregeling.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op:

  • Bij vragen over de regeling:  088 042 6850
  • Bij vragen over uw aanvraag en bewijs: 088 042 6755 of 088 042 6752
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 6740 of 088 042 5831

Met deze regeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

 

Download:

Service menu right