Invoercertificaten granen tweede tranche 2018

Meer artikelen
Granen

Gepubliceerd op: 23 maart 2018 | Gewijzigd op: 23 maart 2018

Nieuwsbericht 18.022 - Op 1 april 2018 opent de tweede tranche van het tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit uit derde landen (met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada). Binnen dit contingent kunt tarwe van de GN code 1001 99 00 met een verlaagde invoerheffing van € 12 per ton invoeren.

Wekelijks aanvragen

Voor deze tweede tranche kunt u van 1 april tot en met 30 juni 2018 aanvragen. U kunt wekelijks één certificaat aanvragen tot en met vrijdag, uiterlijk om 13.00 uur. De eerste mogelijkheid binnen deze tranche is dus uiterlijk 6 april 2018. Invoer mag slechts plaatsvinden vanuit één specifiek land. U moet dit land vermelden in uw aanvraag. Het aanvraagformulier vindt u op mijn.rvo.nl. De beschikbare hoeveelheid is 594.597 ton. Het contingentnummer is 09.4125. U kunt uw aanvraag mailen naar basisregistratie@rvo.nl

Zekerheid

De zekerheid voor dit contingent bedraagt € 30 per ton. Meer informatie over het stellen van een zekerheid vindt u op de informatiepagina Zekerheid.

Geldigheid van het certificaat

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de tweede daarop volgende maand.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Sancties.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de informatiepagina Regeling granen.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50

Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 55 of 088 042 67 52

Bij vragen over uw zekerheid: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right