Invoercertificaten rijst

Meer artikelen
rijstveld in china

Bericht 17.087 - De Europese Commissie (EC) heeft voor diverse invoercontingenten in de sector rijst de toewijzingen voor september gepubliceerd. U kon hiervoor invoercertificaten aanvragen van 1 tot en met 14 september 2017. Voor halfwitte en volwitte rijst en voor gedopte rijst kunt in van 2 tot en met 13 oktober aanvragen indienen.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Toewijzing

Toewijzingspercentages voor september en aan te vragen hoeveelheden voor oktober vindt u in de tabel onder aan de pagina.

Mogelijk minder dan 20 ton per aanvraag

Door toepassing van de toewijzingscoƫfficiƫnt kan de hoeveelheid minder dan 20 ton per aanvraag bedragen. Van het totaal van deze hoeveelheden worden in dat geval partijen van 20 ton gemaakt. Een eventueel resterende hoeveelheid wordt gelijkelijk verdeeld over de partijen van 20 ton.

Wij wijzen deze partijen toe door middel van loting. Als u niet tot de begunstigden behoort, wordt de gestelde zekerheid onmiddellijk vrijgegeven.

Geldigheid

De invoercertificaten voor volwitte en halfwitte rijst en gedopte rijst zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de 3e daarop volgende maand. Voor breukrijst zijn de certificaten geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de 2e daarop volgende maand.

De geldigheidsduur van alle invoercertificaten loopt af op de laatste dag van het betreffende contingentjaar (31 december 2017).

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl: 088 042 6758 of 088 042 6755.

De algemene voorwaarden en bepalingen vindt u in de Basisregeling in- en uitvoer rijst (pdf).

Download:

Service menu right