Jaarlijkse opgave melk en melkproducten

Meer artikelen

Heeft u een melkverwerkend bedrijf? Dan geeft u jaarlijks uw gegevens over de productie en de handel aan ons door. Voor het jaar 2017 kan dat vanaf 30 januari tot en met 31 mei 2018.

Wat doen wij met uw gegevens?

De zuivelmarkt is belangrijk voor Nederland en Europa. Gegevens over melk en melkproducten zijn nodig om in te spelen op ontwikkelingen of trends in deze markt. Daarom vragen wij aan de zuivelsector om jaarlijks een uitgebreide opgave te doen.

Registreren

Uw gegevens voert u in met een digitaal formulier op de pagina Melk en melkproducten gegevens doorgeven op mijn.rvo.nl. Log in met eHerkenning.

Meer informatie

Op onze pagina Statistieken marktinformatie vindt u meer informatie over de Nederlandse melkaanvoer en productie.

Service menu right