Kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor Regio Deals

Meer artikelen
Nederlands landschap met windmolens

Gepubliceerd op: 3 juli 2018 | Gewijzigd op: 3 juli 2018

Regionale partners kunnen tot 1 september voorstellen aanmelden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de zogenoemde Regio Deals. Het kabinet helpt met financiële en niet-financiële middelen bij het versterken van de regio’s en nodigt regio’s in heel Nederland van harte uit om met voorstellen te komen.

In de Regio Deals staat de opgave van de regio centraal. De opgave van de regio is meervoudig van aard en verschilt per regio. Voor deze ronde is € 200 miljoen beschikbaar. De volgende tranche zal ingevuld worden op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in deze ronde.

Dit staat in de brief die minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren vrijdag 8 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Minister Schouten is coördinerend minister van de extra gelden die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van de regio’s. 

Ambitieuze plannen

Minister Schouten: “De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk. Maar ook het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen. Dit kabinet investeert in het versterken van de  regio en stelt deze kabinetsperiode bijna € 1 miljard beschikbaar.

Ik vind het belangrijk dat de regio zelf aan zet is om te bepalen welke plannen zij wil indienen om de leefbaarheid verder te vergroten. We hopen op een divers aanbod aan voorstellen. Samen met de regio’s zullen we de beste en meest ambitieuze plannen verder uitwerken.”

Minister Ollongren: “Er liggen zoveel kansen in de regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid en werkgelegenheid. Met een gezamenlijke inzet kunnen we een grote impact hebben op maatschappelijke opgaven die ons allemaal raken. Het kabinet nodigt regio’s in heel Nederland van harte uit om met voorstellen te komen.”

Verdeling over Nederland

Bij de selectie van de Regio Deals wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling over de 4 landsdelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de vorige tranche met de zes in het Regeerakkoord genoemde opgaven, waar de afgelopen maanden samen met de regionale partners aan is gewerkt.

Meer weten?

Service menu right