Kansen voor Nederlands bedrijfsleven bij wederopbouw Sint Maarten

Meer artikelen
Wederopbouw Sint Maarten

De voorlichtingsbijeenkomst op 28 september was de start van informatievoorziening over wederopbouwprojecten. 160 bedrijven kregen informatie over kansen uit het Wereldbankprogramma.

De informatie was gericht op de sectoren infrastructuur, afvalmanagement en nutsvoorzieningen (water en energie). RVO.nl-Team Internationale Organisaties was de organisator in samenwerking met het ministerie van BZK en NL in Business.

Orkaan Irma

Sint Maarten is in 2017 zwaar getroffen door de orkaan Irma. De Nederlandse overheid draagt bij aan de wederopbouw door € 550 miljoen beschikbaar te stellen.
Daarvan is € 470 miljoen ondergebracht in een Trustfund beheerd door de Wereldbank. Hieruit worden projecten gefinancierd. De overige € 80 miljoen is gebruikt voor noodhulp en projecten die direct effect hebben voor de bevolking van Sint Maarten. Daarnaast verleent Nederland directe steun op enkele specifieke gebieden waaronder rechtshandhaving.

Kansen in infrastructuur, afvalmanagement, nutsvoorzieningen

De overheid van Sint Maarten heeft de schade geïnventariseerd in een herstelplan, het National Recovery and Resilience Plan (NRRP). De regering van St. Maarten, het ministerie van BZK en de Wereld Bank, vormen een stuurgroep die de projecten vaststelt die voortkomen uit het NRRP. Het Trustfund is niet toereikend voor de totale schade geraamd op € 2,5 miljard. Daarom wordt ingezet op projecten met hoge prioriteit. De focus zal liggen op duurzame versterking van:

  • Infrastructuur/bereikbaarheid (vliegveld)
  • Afvalmanagement
  • Nutsvoorzieningen (water en energie).

Contact

Deze bijeenkomst vormde de start van een proces van informatievoorziening over projecten voor de wederopbouw en tenderprocedures van de Wereldbank. Nederlandse bedrijven die interesse hebben kunnen contact opnemen met RVO via tio@rvo.nl.

Service menu right