Klimaatakkoord: maatregelen haalbaar en betaalbaar

Meer artikelen
handschudden
Gepubliceerd op: 5 juli 2019 | Gewijzigd op: 12 juli 2019

Afgelopen week ging het Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer . Uitgangspunt van het akkoord is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Het verduurzamen van gebouwen is met subsidies en programma’s uit het Klimaatakkoord haalbaar en betaalbaar. De huishoudportemonnee wordt ontzien. En de rijksoverheid streeft naar een eerlijke verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. Daarnaast neemt Nederland de tijd: maatregelen worden stap voor stap genomen.

Klimaatakkoord in het kort

Het Klimaatakkoord gaat onder andere over de verduurzaming én het aardgasvrij maken van meer dan 8 miljoen woningen en andere gebouwen in Nederland. Een aantal maatregelen die in het klimaatakkoord staat, worden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken door RVO.nl - in samenwerking met andere partijen - uitgevoerd.

Rol van RVO.nl

De rol van RVO.nl bij de uitvoering van veel maatregelen uit het klimaatakkoord is divers. Zo gaat bijvoorbeeld de Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis (SEEH) voor woningeigenaren opnieuw open voor isolatiemaatregelen. En ook is RVO.nl betrokken bij het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit programma heeft als doel om bestaande wijken aardgasvrij te maken en om te leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

RVO.nl ondersteunt het Rijk daarnaast bij de activiteiten die voortvloeien uit de afspraken uit het Energieakkoord. In de voorloper van het klimaatakkoord staan eerdere afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Meer weten?

Service menu right