Klimaatneutraal en circulair inkopen? Ervaar het in gezamenlijke pilots

Meer artikelen
Infographic mvi-inkopen

Gepubliceerd op: 4 juni 2018 | Gewijzigd op: 4 juni 2018

Op 17 april ging het programma 'Klimaatneutraal en circulair inkopen' van start. Hiermee krijgen decentrale overheden ondersteuning van experts bij hun inkooptrajecten en kunnen ze deelnemen aan leernetwerken. Inmiddels dienden al tientallen overheden hun pilots in. Profiteer ook van extra ondersteuning en kennisdeling door aan te sluiten bij een pilot.

Klimaatneutraal en circulair inkopen

Veel gemeenten, waterschappen, provincies en andere decentrale overheden zien kansen op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. Maar ze hebben nog onvoldoende kennis of ervaring hiermee. Daarom biedt het Rijk ondersteuning bij circa 100 pilots.

Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van een marktconsultatie of het concretiseren van de Life Cycle Analysis (LCA). Doel is om van beleidsvoornemens te komen tot echt klimaatneutrale of circulaire inkoop.

Steun van MVI-experts

RVO.nl behandelt de aanvragen voor pilots. Samen met de aanvrager bekijken we hoe het vraagstuk het beste kan worden opgepakt. Een expert in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) helpt bij het opzetten en uitvoeren van inkooptrajecten. Dat gebeurt on the job en op maat.

Deel kennis in gezamenlijke pilots

Inmiddels heeft RVO.nl tientallen aanvragen ontvangen. Het is interessant om u als nieuwe aanvrager hierbij aan te sluiten. Koppel uw pilot met die van anderen. Want met een gecombineerde pilot kunt u gebruikmaken van gezamenlijke ondersteuning.

Bovendien leert u nog meer door kennis te delen met de andere overheden binnen de pilot. Inkooppilots waarop u kunt aanhaken zijn er inmiddels op het gebied van:

  • Verduurzaming zwembaden
  • Duurzame textiel of bedrijfskleding
  • Vervoer
  • Buitenreclame
  • Inkopen energie
  • Asfalt
  • Straatverlichting

Uiteraard kunt u ook andere pilots aanmelden. Wie weet is ook daarbij samenwerking mogelijk.

Pilot aanvragen

Bereidt u een inkoop voor binnen de genoemde thema’s? Of voert u het inkooptraject al uit? Dan kunt u zich aansluiten door uw pilotproject aan te melden. Doe dat zo snel mogelijk. Ga hiervoor naar de website van PIANOo - het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op PIANOo vindt u ook meer informatie over deelname aan leernetwerken.

Service menu right