Lagere waarde betalingsrechten in 2018 en 2019

Meer artikelen

Heeft u betalingsrechten in eigendom en/of in gebruik? Houdt u dan in 2018 en 2019 rekening met een verlaging van de waarde van uw betalingsrechten omdat er minder budget beschikbaar is voor deze jaren.

Waarom minder budget?

Een deel van het budget voor de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt overgeheveld naar de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Voor de directe betalingen GLB (basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie) is dus minder budget beschikbaar. Deze budgetwijziging is in juli 2017 besloten door de toenmalige staatssecretaris Martijn van Dam.

Hoeveel minder?

De waarde van de betalingsrechten voor 2018 en 2019 gaat dalen met 4 tot 4,5%. Dit is ten opzichte van de waarde zoals die eerst was vastgesteld voor 2018 en 2019. De waarde van uw betalingsrechten op dit moment voor 2018 en 2019 kunt u vinden op mijn.rvo.nl in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

Wanneer is de nieuwe waarde bekend?

Na 30 juni 2018 berekenen we de exacte nieuwe waarde van uw betalingsrechten. U ontvangt van ons een beslissingsbrief over de nieuwe waarden voor 2018 en 2019.

Meer informatie

Service menu right