Service menu right

Landen pakken wereldwijd bodemkwaliteit aan

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 26 mei 2020 | Gewijzigd op: 30 juli 2020

De kwaliteit van landbouwgrond kan beter. Dit thema is niet alleen voor Nederland actueel. In de nieuwste Agrospecial van het Landbouw Attaché Netwerk staat hoe landen wereldwijd hun bodem willen verbeteren.

Deze 3e editie van Agrospecials staat vol verhalen over de aanpak van bodemverontreiniging, mestverwerking, duurzame landbouw, waterbeheer en verzilting van de bodem. Maar liefst 31 landen uit alle continenten werken hier aan. Samen met het LAN, Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen komen mooie resultaten tot stand.

CO2 uit de lucht – in de grond: win-win

Wie wat moet doen om het teveel aan CO₂-uitstoot te verminderen, is een heet hangijzer in Europa. Toch vormen zich voorzichtig oplossingen waar iedereen beter van wordt. Zoals 'Carbon Farming' in België.

Hierbij wordt door een speciale manier van agrarische producten telen zoveel mogelijk CO₂ uit de atmosfeer opgeslagen in de bodem. Nog mooier is dat zo ook de grondkwaliteit verbetert. Hoe dit werkt en welke Nederlandse spelers hieraan bijdragen, leest u in het artikel 'België zet volop in op Carbon Farming'.

Watertekorten bestrijden door bodemverbetering

In Egypte en Jordanië zijn watertekorten en verzilting van de bodem een steeds groter probleem. Door de bodem op een specifieke manier te behandelen, verbetert de kwaliteit ervan en wordt tegelijk het waterprobleem aangepakt. Lees meer over dit mooie resultaat van de samenwerking tussen partners uit Egypte en Jordanië en Nederlandse ondernemers.

Voorbeelden uit de praktijk

Verschillende landen wereldwijd werken aan bodemverbetering. De Agrospecial Bodemverbetering Wereldwijd biedt per continent kleurrijke voorbeelden van hoe dit uitpakt in de praktijk:
•    Europa
•    Afrika
•    Midden-Oosten
•    Azië
•    Noord- en Zuid-Amerika

Agrarische kansen in het buitenland

Het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) ondersteunt Nederlandse bedrijven en ondernemers in de agrarische sector bij hun internationale ambities. De landbouwraden en hun teams werken wereldwijd op Nederlandse ambassades en/of consulaten van waaruit zij 77 landen bedienen. Het LAN-netwerk verbindt en opent deuren in het buitenland.