Langere periodes mest uitrijden, vanggewassen en grasland scheuren

Meer artikelen
gedroogd grasveld met paardenbloem

Gepubliceerd op: 14 november 2018 | Gewijzigd op: 14 november 2018

Heeft u door de droogte geen mest kunnen uitrijden, geen vanggewas kunnen zaaien of geen grasland kunnen scheuren? De minister heeft de periodes hiervoor verlengd. Dat staat in haar kamerbrief van 23 augustus.

Mest uitrijden

U mag uw mest langer uitrijden. Hoeveel langer, hangt af van het type mest, de grondsoort en het type land: bouwland of grasland. Wilt u precies weten tot wanneer u mest mag uitrijden? Kijk dan op de pagina’s Dierlijke mest uitrijden en Zuiveringsslib uitrijden.

Vanggewas na maïs

Heeft u uw maïs geoogst voor 16 september? Dan bent u in 2018 niet verplicht om aansluitend uw vanggewas in te zaaien op zand- en lössgrond. U krijgt tot en met 17 september de tijd om uw vanggewas in te zaaien. Lees hierover meer op de pagina Vanggewas na maïs.

Scheuren grasland op zand- en lössgrond

Wilt u grasland scheuren voor droogteherstel op zand- en lössgrond? U mag tot en met 20 september scheuren en u zaait uiterlijk 21 september graszaad in. U meldt zich minimaal 7 dagen van tevoren aan, voordat u grasland scheurt. U mag de vrijstelling voor schadeherstel tot en met 13 september aanvragen.

Grasland vernieuwen op een derogatiebedrijf

Heeft u derogatie en wilt u grasland vernieuwen? Ook u heeft dit jaar de tijd tot en met 20 september. U houdt zich aan dezelfde voorwaarden als anders, maar u meldt zich nu wel 7 dagen van tevoren aan.

Scheuren grasland op klei- en veengrond

Op klei- en veengrond mag u net als in andere jaren tot en met 15 september uw grasland scheuren. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Dit jaar mag u ook van 16 september tot en met 30 september scheuren voor droogteherstel. U zaait uiterlijk 1 oktober graszaad in. U meldt zich minimaal 7 dagen van tevoren aan, voordat u grasland scheurt. U mag de vrijstelling tot en met 21 september aanvragen.

Voorwaarden en aanmelden grasland

Wilt u weten wat de voorwaarden zijn voor het scheuren en vernieuwen van grasland en hoe u zich aanmeldt? Lees het op mijn.rvo.nl.

Meer weten?

Volg het laatste nieuws over de maatregelen van de minister op de pagina Droogte 2018.

Service menu right