Lessen van 2 jaar hernieuwbare energie op rijksgrond | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Lessen van 2 jaar hernieuwbare energie op rijksgrond

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 26 maart 2021 | Gewijzigd op: 26 maart 2021

De Leerervaringen 2020 van het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond is beschikbaar. In deze uitgave staan geleerde lessen over het inzetten van rijksgrond voor energie uit zon-, wind- en waterkracht. Het pilotprogramma loopt sinds 2018.

De leerervaringen uit het pilotprogramma zijn bedoeld voor iedereen die werkt aan energieprojecten op rijksgrond en voor wie geïnteresseerd is in de energietransitie.

Lessen uit 10 pilotprogramma's

Het doel van het pilot programma is om via 10 pilotprojecten kennis en ervaring op te doen met het inzetten van rijksgrond. De opgedane leerervaringen van de afgelopen 2 jaar zijn gebundeld in het document Leerervaringen 2020. Het pilotprogramma licht hierin de 'geleerde lessen' toe op het gebied van projectaanpak, samenwerking tussen diverse overheden en borging van proces- en financiële participatie. Daarnaast zoomt het leerdocument nader in op een aantal inhoudelijke thema's.

Rijksgrond krijgt extra functie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. De overheid draagt aan de energietransitie bij door waar mogelijk rijksgrond ter beschikking te stellen voor het opwekken van hernieuwbare energie.

Sten Heijnis is werkzaam bij Rijkswaterstaat (RWS) als programmamanager hernieuwbare energie: "Terwijl de primaire functie van de betreffende grond – rij-, vaarweg of sluis - blijft bestaan, bieden we de markt de mogelijkheid er zonnevelden of windparken aan te leggen en te exploiteren. Je kunt daarbij denken aan locaties langs wegen en op het water, maar dus ook aan sluizencomplexen. Het is natuurlijk fantastisch als dat lukt, want dan combineren we functies. In het programma onderzoeken we welke type locatie waarvoor geschikt is, hoe we kunnen samenwerken met de omgeving, welke randvoorwaarden er gelden en op welke wijze de grond, binnen geldende wet- en regelgeving, kan worden aangeboden aan de markt."

OER

De opgedane kennis en ervaringen worden direct toegepast bij het vervolg van de pilotprojecten. Daarnaast vormen ze de basis voor de bredere inzet van rijksgrond voor de energietransitie via het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), dat door het ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties (EZK) is opgezet. In het programma OER werkt de overheid nauw samen met een groot deel van de 30 RES-regio's.

Vele krachten gebundeld

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), RWS en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werken samen in het pilotprogramma in opdracht van EZK. De 3 uitvoeringsorganisaties versterken elkaar met hun verschillende expertisen.

  • RVO draagt bij aan een optimale participatie en brengt kennis van het subsidie-instrumentarium in.
  • RWS doet het project-, technisch- en omgevingsmanagement.
  • RVB zorgt voor een openbare en transparante marktbenadering.

Met gebundelde krachten en in nauwe samenwerking met regionale overheden en netbeheerders geven zij invulling aan het programma.

Meer weten?

Hernieuwbare energie op rijksgrond

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.