Service menu right

Maatregelen droogte 2019

Meer artikelen
Droogte 2019
Gepubliceerd op: 31 juli 2019 | Gewijzigd op: 31 juli 2019

Het is al lang erg droog in Nederland. Bent u akkerbouwer en heeft de droogte gevolgen voor uw grond of gewassen? Voor de subsidies van het GLB kunt u een beroep doen op overmacht. Voor het mestbeleid gelden bijna dezelfde maatregelen als vorig jaar.

Beroep op overmacht subsidies GLB

Kunt u door de droogte niet voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers, graasdierpremie of agrarisch natuurbeheer ANLb of SNL-a? Dan kunt u een beroep doen op overmacht. Wij kijken bij de beoordeling naar het neerslagtekort volgens de KNMI-gegevens. Voor zand- en lössgronden gaan we uit van minimaal 250 millimeter neerslagtekort. Bij de andere grondsoorten van minimaal 300 millimeter. Het gaat om tekorten vanaf 1 april 2019. We beoordelen elke aanvraag apart en kijken ook naar andere omstandigheden in uw situatie.

Verklaring overbruggingskrediet

U kunt ook een verklaring bij ons aanvragen. Hiermee vraagt u bij de bank een overbruggingskrediet aan. Dit formulier staat binnenkort op onze website.

Mestbeleid

In 2018 waren er aparte droogtemaatregelen voor mest. Deze zijn nu voor een deel opgenomen in de mestregelgeving. Door deze maatregelen mag u tot en met:

  • 31 augustus drijfmest op grasland uitrijden
  • 15 september drijfmest uitrijden op bouwland
  • 1 september grasland scheuren op zand- en lössgrond

Er komen geen extra maatregelen.

Meer weten?

U leest meer over: