Marktconsultatie SDE++ 2020

Meer artikelen
windmolens - water - dijk
Gepubliceerd op: 8 mei 2019 | Gewijzigd op: 08 mei 2019

Tussen 23 mei en 11 juni 2019 organiseert Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de marktconsultatieronde voor de verschillende hernieuwbare energie categorieën van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++ 2020).

De marktconsultatie voor de overige broeikasgasemissiereductie categorieën in de SDE++ volgt op een later moment dit jaar.

Het PBL adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de SDE++. Het krijgt daarbij ondersteuning van ECN/TNO en DNV GL. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij de advisering over de basisbedragen.

Advies openstelling SDE++ 2020

Op basis van de schriftelijke reacties uit de markt en de marktconsultatiegesprekken stelt het PBL een eindadvies op voor het ministerie van EZK. Minister Wiebes (EZK) besluit aan het eind van het jaar over de openstelling van de SDE++ regeling, de open te stellen categorieën en de bijhorende basisbedragen.

Reageren

U kunt reageren op het conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen per thema.

Meer weten?

Het Planbureau voor de Leefomgeving

Service menu right