Service menu right

Marktconsultatie verbredingsopties SDE++

Meer artikelen
windmolens - water - dijk (header)
Gepubliceerd op: 30 juli 2019 | Gewijzigd op: 05 augustus 2019

Op 26 juli 2019 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de conceptadviezen voor de verbredingsopties van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidie wordt in 2020 verbreed naar de SDE++. U kunt tot 27 augustus reageren op de adviezen van het PBL.

Het PBL heeft advies gegeven over de volgende verbredingsopties:

  • Grootschalige warmtepompen
  • IndustriĆ«le elektrische boilers
  • IndustriĆ«le restwarmte
  • Grootschalige waterstofproductie via elektrolyse
  • CO2 -afvang en opslag (CCS)

Reageren

U kunt schriftelijk reageren op de conceptadviezen en de onderliggende kostenbevindingen. Het PBL ontvangt uw feedback graag uiterlijk 27 augustus 2019. U vindt de adviezen en het consultatieformulier op de PBL-website.

Mocht een aanvullend gesprek met PBL gewenst zijn, dan wordt u hiervoor uitgenodigd. De gesprekken vinden plaats tussen 2 en 13 september.

Eindadvies

Het PBL heeft de adviezen opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Voor de verbredingsopties heeft het ondersteuning gevraagd van ECN-part-of-TNO en Navigant. Op basis van de schriftelijke reacties en de marktconsultatiegesprekken stelt het PBL een eindadvies op voor het ministerie van EZK.

Meer weten?

Stimulering Duurzame Energieproductie