Service menu right

Meer digitale zorg thuis: uitbreiding SET in verband met coronacrisis

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 23 maart 2020 | Gewijzigd op: 24 maart 2020

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking? En wilt u in deze periode rond de coronacrisis extra investeren in digitale zorg op afstand? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de uitgebreide Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET).

De SET wordt op initiatief van het ministerie van VWS vanaf 25 maart 2020 uitgebreid met de extra regeling ‘SET COVID-19’. Deze regeling stelt per aanvraag € 50.000 beschikbaar voor investeringen in digitale zorg op afstand.

Behoefte aan technologische mogelijkheden door coronacrisis

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Meer informatie

Zorgorganisaties vinden alle informatie om een aanvraag in te dienen op SET: Uitbreiding voor coronavirus (SET COVID19). Lees het volledige bericht over de uitbreiding op de website van Rijksoverheid.