Meer innovaties voor aardgasvrije woningen en wijken

Meer artikelen
rotterdams woonwijk

Gepubliceerd op: 7 februari 2019 | Gewijzigd op: 7 februari 2019

De tenderregeling voor innovaties om wijken en gebouwen op korte termijn aardgasvrij te maken, stimuleerde meer dan veertig consortia om in korte tijd ruim € 20 miljoen te investeren in innovatieprojecten. Veel van deze innovaties zijn gericht op kostenreductie.

De bedrijven die door innovaties de kosten van de energietransitie in de woonwijk verlagen helpen daarmee de bewoners om lagere woonlasten te verkrijgen. De TKI Urban Energy en RVO.nl, die de consortia ondersteunen bij het opzetten van hun innovatieprojecten, zijn tevreden met dit resultaat.

Productontwikkeling

De innovatietender nodigde bedrijven uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen voor een aardgasvrije gebouwde omgeving. Op 11 september 2018 sloot deze regeling. De projecten richten zich op de ontwikkeling van producten en diensten die op korte termijn in de markt gebruikt kunnen worden.

Ook is er de focus op het sociale aspect en de bruikbaarheid van deze producten en diensten voor de gebruiker en de betaalbaarheid ervan. Sommige oplossingen focussen op woningen en gebouwen, andere juist op gezamenlijke infrastructuur. Het betreft innovaties die binnen maximaal een jaar in de praktijk worden toegepast.

Publiek-private samenwerking

Op dit moment is het te vroeg om al te kunnen spreken over wat de projecten precies gaan ontwikkelen. RVO.nl beslist medio december 2018 welke projecten subsidie krijgen. Het is al wel duidelijk dat, dankzij deze publiek-private samenwerking, innovaties die anders nog jaren op zich zouden laten wachten, nu al worden ontwikkeld.

Michiel Kirch, directeur van TKI Urban Energy, is dan ook erg positief over de hoeveelheid ideeën die de omschakeling naar aardgasvrij betaalbaar en opschaalbaar kunnen maken: "Deze tenderregeling brengt het vliegwiel op gang dat nodig is voor het komen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving en in het algemeen het versnellen van de energietransitie."

TKI Urban Energy

De regeling is als programmalijn 0 ingebed in de Urban Energy tender. Hiermee is er samenhang met het programma van TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. Op verzoek van de ministeries van EZK en BZK moedigden RVO.nl en de TKI Urban Energy aan om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.

Meer weten?

Service menu right