Melden bijzondere omstandigheid grondgebonden groei kan nog tot 15 februari

Meer artikelen

Had u in 2014 te maken met bijzondere omstandigheden waardoor u melkveefosfaatoverschot (MFO) minimaal 5% lager was? Dan kunt u dit nog tot en met 15 februari 2018 bij ons melden. Het kan van invloed zijn op de berekening van uw grondgebondenheid.

Op de pagina Bijzondere omstandigheden grondgebonden groei melden leest u de voorwaarden en kunt u een melding doen.

Service menu right