Met Trade & Innovate NL samen sterker in de wereld

Meer artikelen
Trade and Innovate NL

Gepubliceerd op: 22 januari 2018 | Gewijzigd op: 22 januari 2018

Acht publieke organisaties slaan de handen ineen om ondernemers beter te ondersteunen op de internationale markt. Maandag 22 januari 2018 ondertekenden ze, onder toeziend oog van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het convenant Trade & Innovate NL.

Samenwerking publieke organisaties

Deelnemende partijen zijn Amsterdam inbusiness, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Belang Trade & Innovate NL

Trade & Innovate NL zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is belangrijk, omdat het Nederlandse verdienvermogen voor 32% gebaseerd is op export. Tegelijkertijd is de wereld om Nederland heen onstuimiger dan ooit, met grote uitdagingen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid, gezondheid en duurzaam energiegebruik. Nederland kan door zijn goede innovatieklimaat, de wereldwijd toonaangevende topsectoren en zijn kracht door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, leidende posities pakken bij het oplossen van deze uitdagingen.

De publieke partijen die dit convenant (pdf) ondertekenen, realiseren zich dat ze samen meer kunnen bereiken dan ieder apart. Enerzijds omdat de buitenlandse vraag in toenemende mate vraagt om het bieden van integrale, kant-en-klare oplossingen. Anderzijds omdat Nederland op wereldschaal moet concurreren met grote economieën met omvangrijke handelsbevorderende pakketten.

Minister Sigrid Kaag: "De concurrentie met opkomende economieën neemt toe. Om onze goede concurrentiepositie te behouden en te verstevigen, zullen we de handen ineen moeten slaan: publiek en privaat. Het is goed dat we hier vandaag weer een belangrijke stap in zetten met de ondertekening van het convenant tussen publieke partijen, rijk en regio, dat ten grondslag ligt aan de oprichting van Trade & Innovate NL."

BV Nederland

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde EZ bij de Provincie Zuid-Holland: "Wat ik heb geleerd van de missies tot nu toe, is dat je gericht, gezamenlijk en vooral ook langdurig, moet investeren in de relaties over de grens. De nauwe publieke samenwerking binnen Trade & Innovate NL maakt dit mogelijk. Het Nederlandse MKB wordt effectiever ondersteund, zodat 'BV Nederland' optimaal zaken kan doen."

Download:

Service menu right