Service menu right

Minister reageert op uitspraak College over fosfaatrechten jongvee

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 27 mei 2019 | Gewijzigd op: 27 mei 2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan in 3 zaken over fosfaatrechten voor jongvee. Het CBb vindt de uitleg van ‘melkvee’ in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee te beperkt. De Minister informeert de Tweede Kamer met haar Kamerbrief van 24 mei 2019 onder andere over de gevolgen van deze uitspraak. De belangrijkste punten leest u hieronder.

Wat betekent de uitspraak voor u?

Hield u als landbouwer op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij dat nooit een kalf krijgt? De toekenning van fosfaatrechten aan u wordt opnieuw beoordeeld met de uitspraak van het CBb als:

  • u nog wacht op een besluit op een bezwaarschrift over de toewijzing van het aantal fosfaatrechten aan uw bedrijf of
  • er een beroepsprocedure loopt over de toewijzing van het aantal fosfaatrechten aan uw bedrijf

Wij vragen u misschien nog om informatie over hoe uw dieren op 2 juli 2015 geregistreerd stonden.

Onherroepelijke besluiten gaan we niet herzien. Een besluit is onherroepelijk als:

  • de termijn is verstreken waarbinnen u bezwaar kunt maken
  • er een beslissing op bezwaar is genomen en de termijn is verstreken waarbinnen u beroep kunt instellen
  • er een beslissing op beroep is genomen

De Minister is van plan om met spoed de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee in de Meststoffenwet op te nemen. Bovendien handhaven wij in de tussentijd de Meststoffenwet op basis van de beleidsregel. Dit betekent dat u geen extra fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee van één jaar en ouder dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de uitspraak van het CBb? Bekijk dan de informatie op rechtspraak.nl. Hier vindt u ook de links naar de volledige uitspraken van het CBb in de 3 zaken. Meer informatie over de plannen van de Minister leest u in De Kamerbrief.