Minister Schouten komt boeren tegemoet

Meer artikelen
gedroogd grasveld met paardenbloem

Gepubliceerd op: 14 november 2018 | Gewijzigd op: 14 november 2018

Minister Schouten komt agrariërs tegemoet die getroffen zijn door de droogte. Ook dit jaar krijgt u vanaf december de betalingsrechten uitbetaald. Kunt u daar niet langer op wachten? Dan vraagt u bij ons binnenkort een verklaring aan voor een lening bij de bank. Daarnaast mag u mogelijk veevoedergewassen inzaaien in plaats van verplichte vanggewassen en krijgt u langer de tijd om mest uit te rijden op akkerbouwgrond.

Minister Schouten: 'Deze uitzonderlijke droogte treft vooral onze boeren en telers. Dit is voor hen een zware en onzekere tijd. Werken met de natuur is prachtig, maar helaas stelt diezelfde natuur ons soms behoorlijk op de proef. Samen met de sector heb ik bekeken welke knelpunten weggenomen konden worden.'

Uitbetaling Basisbetalingsregeling

In december ontvangt bijna iedereen de uitbetaling van de betalingsrechten. Ook dit jaar streven we ernaar om zoveel mogelijk betalingen in december af te handelen. Kunt u daar niet op wachten? Dan vraagt u bij ons binnenkort een verklaring aan voor een overbruggingskrediet bij de bank (lening om de periode te overbruggen). Om een vergroeningsbetaling te kunnen krijgen, zaait u onder andere vanggewassen in voor de vergroeningseisen. De minister wil een tijdelijke ontheffing verlenen voor het inzaaien van verplichte vanggewassen en een mogelijkheid om veevoedergewassen in te zaaien. Dit draagt bij aan het oplossen van het eventuele tekort aan veevoer door de droogte. De minister overlegt met de Europese Commissie of een tijdelijke ontheffing mogelijk is.

Uitrijden mest en scheuren grasland

Het uitrijden van mest op akkerbouwgrond kan mogelijk nog tot 15 september. De Minister heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) advies gevraagd of dit voldoende is en onder welke voorwaarden. Later uitrijden op grasland kan schadelijk zijn voor het milieu. Daarom is aan het CDM advies gevraagd over de mogelijke effecten van het verruimen van de uitrijdperiode voor grasland. Dit geldt ook voor het scheuren van grasland met het oog op graslandvernieuwing.

Natuur

Ook de natuur heeft in bepaalde gebieden al schade opgelopen en dit wordt erger als het nog langer droog blijft. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft nauw contact met de provincies die verantwoordelijk zijn voor het natuurbeheer in de regio. Het is lastig te bepalen wanneer er blijvende schade aan de natuur is. Als provincies of natuurbeheerders vragen hebben (bijvoorbeeld over criteria of het effect van de maatregelen) zorgt minister Schouten op korte termijn voor een onderzoekopdracht bij de Wageningen University & Research.

Meer weten?

Meer informatie over droogte vindt u op onze informatiepagina Droogte 2018.

Service menu right