MKB-actieplan geeft ondernemers steun en ruimte

Meer artikelen
Mona Keijzer presenteert MKB actieplan resultaten
Gepubliceerd op: 11 juli 2019 | Gewijzigd op: 23 juli 2019

Het kabinet prikkelt start-ups mee te doen met de klimaat- en energieomschakeling met een investering van € 20 miljoen. Ook daagt het ondernemers uit om zelf met plannen en oplossingen te komen voor het verbeteren van de leercultuur in het mkb. Dat maakt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bekend bij de presentatie van de 1e voortgangsrapportage van het MKB-actieplan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):  “Het MKB-actieplan laat mooi zien hoeveel wordt gedaan om het voor ondernemers beter te maken. Ik wil het mkb stimuleren om zich te vernieuwen. Niet alleen de innovatieve koplopers maar het héle mkb. Ik ben trots op de resultaten die in het MKB-actieplan staan. Maar ik weet ook dat er nog veel te doen is.”

RVO.nl helpt veel bedrijven in allerlei soorten en maten van groei met (mede)financiering en garantstellingen. In 2018 verstrekte RVO.nl via de borgstelling mkb-krediet (BMKB) 3.029 borgstellingen, van in totaal € 585 miljoen. Lees hoe 10 ondernemers met hulp van de overheid hun innovatie of bedrijf een stap verder brachten.
Speech Pieter Waasdorp tijdens presentatie MKB-actieplan
Directeur Ondernemersschap (EZK) Pieter Waasdorp leidt de presentatie van het MKB-actieplan in. 

Innovatie in het mkb

Sinds vorig jaar is er extra geld voor innovatie in het mkb. Via de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiekrediet kan de ondernemer bij RVO.nl ondersteuning aanvragen. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze regelingen. Zo zijn in 2018 1.400 projecten toegekend vanuit de MIT. Voor start-ups en scale-ups heeft staatssecretaris Keijzer tot 2023 € 65 miljoen extra beschikbaar gesteld.

De digitaliseringsambitie van het kabinet is groot. Voor het industrieel mkb (Smart Industry) zijn in het afgelopen jaar 4 van de 5 regionale Smart Industry Hubs van start gegaan. Daarnaast is er een Data Value Center gestart.

Scholing en ontwikkeling in het mkb

Het Techniekpact blijft bestaan omdat er ook de komende jaren veel technisch personeel nodig is. Tot 2023 blijft de subsidieregeling Praktijkleren ondernemers ondersteunen met een bijdrage in de kosten voor leerwerkplekken. Afgelopen jaar hebben 120.000 ondernemers en leerlingen hiervan gebruikt gemaakt.

MKB-Idee stimuleert mkb-ondernemers meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van werkenden. Veertien deelnemers werken inmiddels al aan ideeën en oplossingen. De tweede groep deelnemers gaat binnenkort van start. Vanaf 2019 wordt vanuit het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen in totaal € 4,5 miljoen toegevoegd aan MKB-Idee.

20 miljoen voor klimaat- en energie-start-ups

De overheid daagt start-ups uit mee te doen met de klimaat- en energieopgave waar Nederland voor staat. Er is eenmalig € 20 miljoen van het Seed capital budget beschikbaar voor een tender voor investeringsfondsen gericht op klimaat- en energie-start-ups. Deze gaat oktober 2019 open.

Meer weten?

Lees meer over de genoemde (financierings)regelingen die RVO.nl uitvoert:

Bekijk ook het volledige persbericht op Rijksoverheid.nl.

Service menu right