Nederland loopt warm voor lokale energiecoöperaties

Meer artikelen
Beeld Garyp

In Nederland groeit het aantal lokale energiecoöperaties opvallend snel. Enthousiaste burgers, ondernemers en overheden verenigen zich steeds meer in duurzame energieprojecten. De noordelijke provincies lopen hierin voorop.

Met meer dan 50 lokale energiecoöperaties is Friesland koploper in Nederland. Volgens Sybrand Frietema de Vries, teamlid van Energiewerkplaats Fryslân, zijn er veel mooie voorbeelden te geven. "Zoals bijvoorbeeld het grote zonnepark in Garyp. Een project dat door de burgers zelf is georganiseerd. Met herstel van biodiversiteit en het oorspronkelijke landschap en een impuls voor de lokale arbeidsmarkt. Letterlijk iedereen in het dorp is voorstander van dit project."

Keurmerk

De Energiewerkplaats ondersteunt de lokale initiatieven in Friesland. Onder meer met het keurmerk MienskipsEnergie ('gemeenschapsenergie'). "Niet alleen bij projecten voor energieopwekking. Maar ook voor energiebesparing en collectieve warmtevoorziening."

Drie provinciale koepels

In Friesland, Groningen en Drenthe zijn er actieve koepels die de belangen van de coöperaties behartigen, hen verbinden en van kennis voorzien. Ze hebben zelfs een gezamenlijke energiebedrijf. Jan Hink is voorzitter van de Groninger EnergieKoepel. "Er is een brede maatschappelijke ontwikkeling gaande. Daarin is er behoefte aan coöperaties die dichtbij de mensen staan."

Postcoderoosregeling

Volgens Hink zijn financiële en fiscale regelingen zoals de postcoderoos cruciaal om een lokaal initiatief te laten slagen: "Ook bedrijven kunnen daaraan meedoen. Dat doe je niet zo zeer om goedkoper energie te krijgen. Wel als je echt werk wilt maken van duurzaam ondernemen."

Binnen en buiten aardbevingsgebied

"Bijzonder van onze koepel is dat we deelnemen aan een provinciaal programma voor het aardbevingsgebied", zegt Hink. "Dit geeft ons de middelen om nog beter lokale initiatieven te helpen realiseren. De volgende stap is om ook meer buiten het aardbevingsgebied te gaan doen. We zien graag dat alle overheden in de provincie en de rest van Nederland op 1 lijn komen te staan. Hun beleid moet ruimte geven aan lokale energiecoöperaties."

Hier Opgewekt - Groeien en Versterken

Inspiratie opdoen over lokale duurzame initiatieven in heel Nederland? Meldt u zich dan aan voor het Evenement Hier Opgewekt - Groeien en Versterken op 17 november in het Spant in Bussum.

Meer weten?

Service menu right