Nederland ziet tweede windpark op zee zonder subsidie tegemoet

Meer artikelen
Duingebied Hollandse Kust
Gepubliceerd op: 21 maart 2019 | Gewijzigd op: 27 maart 2019

Er is belangstelling voor de bouw en exploitatie van een tweede windpark op zee zonder subsidie in Nederland. Dat bleek bij de sluiting van de regeling voor de vergunningaanvragen voor windenergie op zee voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Het windpark zal jaarlijks voldoende duurzame elektriciteit opwekken voor circa 2,5% van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik.

Voor deze tweede subsidieloze tender diende een vergelijkbaar aantal partijen een aanvraag in als bij de succesvolle eerste tender zonder subsidie. Dit ging om de kavels I en II van hetzelfde windenergiegebied.

Daling kostprijs windenergie op zee

De kostprijs voor windenergie op zee daalde de afgelopen jaren spectaculair -  mede door de Nederlandse aanpak. Dit resulteerde eerder in het vergunnen van het eerste subsidieloze windpark ter wereld. In 2018 won Vattenfall de eerste vergunning voor het bouwen van een subsidieloos windpark.

Vattenfall is inmiddels gestart met de voorbereidingen van de bouw. Voor de windparken in het windenergiegebied Borssele gaan Ørsted en het consortium Blauwwind de aanleg binnenkort starten.

Beoordeling aanvragen

De komende maanden beoordelen RVO.nl en onafhankelijke externe deskundigen de ingediende aanvragen op hun technische en financiële haalbaarheid. Bij meerdere haalbare aanvragen wordt een winnaar aangewezen op basis van een rangschikking op zes criteria. Een belangrijk criterium daarbij is de manier waarop de schommelingen in de marktprijs voor elektriciteit opgevangen kunnen worden.

De winnaar van de tender krijgt een vergunning voor de duur van 30 jaar waarbinnen hij het windpark moet bouwen, exploiteren en verwijderen. Daarbij moet de winnaar in die periode circa 50 miljoen euro aan opstalkosten betalen voor gebruik van de delen van het windpark die in de territoriale zee liggen.

De aanleg van de elektriciteitskabel naar land - die netbeheerder TenneT realiseert - wordt door de overheid bekostigd. Het windpark krijgt een capaciteit van tenminste 700 MW, goed voor circa 2,5% van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik.

Meer weten?

Windenergie op Zee

Service menu right