Nederlandse bedrijven werken samen aan verbetering Colombiaanse gezondheidszorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Nederlandse bedrijven werken samen aan verbetering Colombiaanse gezondheidszorg

Meer artikelen
Tandarts in Colombia
Gepubliceerd op: 3 juni 2021 | Gewijzigd op: 03 juni 2021

Een groep Nederlandse bedrijven werkt samen om de toegang tot gezondheidszorg in Colombia te verbeteren. De focus ligt hierbij op Connected Care oplossingen. Op 10 mei 2021 ondertekenden het bedrijvencluster en RVO hiervoor een publiek-private samenwerkingsovereenkomst van het programma Partners for International Business (PIB).

Dit publiek-private partnerschap heeft als doel om de Nederlandse Life Sciences & Health sector (LSH) beter te positioneren bij Colombiaanse stakeholders. Met name de bedrijven die Connected Care oplossingen aanbieden.

Connected Care staat voor het versterken en verbinden van de zorgketen rond de patiënt. Zowel tussen plattelands- en stedelijke gebieden, als tussen zorgverleners en patiënten in een thuissituatie.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Colombia ziet Nederland als referentieland op het gebied van de zorgsector. Dit komt doordat Colombia soortgelijke gezondheidszorgsystemen en financiële vergoedingssystemen heeft als de onze. Hier liggen dus kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Gezondheidszorg op het Colombiaanse platteland

Het bedrijvencluster kijkt vooral naar de rurale gebieden. Met een integrale aanpak wil de groep gaten in de Colombiaanse gezondheidszorg opvullen. Hierbij kijken zij vooral naar preventie, screening, verwijzingen, diagnoses, behandelingen, evaluatie en monitoren & controle.
Er is speciale aandacht voor oncologische zorg, in het bijzonder screening van baarmoederhalskanker.

WeCareColombia

Het cluster positioneert zich als 'WeCareColombia'. Het bestaat uit 6 bedrijven: Topicus, Coolfinity, Spectator Healthcare Technology, Resonandina, Erasmus MC en Philips. Task Force Health Care (TFHC) is de coördinator.

WeCareColombia helpt de Nederlandse LSH sector de Colombiaanse markt te betreden. Wilt u met uw bedrijf ook aansluiten bij dit cluster? Meldt u zich aan.

Waar gaan we doen?

De eerste 3 jaar zet de samenwerking vooral in op:

  • kennisoverdracht tussen Nederlandse en Colombiaanse overheden, kennisinstituten en bedrijven;
  • meedoen aan belangrijke sectorspecifieke vakbeurzen in Colombia;
  • organiseren van uitgaande en inkomende missies, matchmakingactiviteiten en andere bijeenkomsten;
  • gemeenschappelijke communicatiestrategie en bijbehorende communicatiemiddelen in NL Branding-stijl.

Door de Coronacrisis denken we dat een aantal activiteiten – zeker in het begin – in digitale vorm zal plaatsvinden.

Overheidsrol

Met de activiteiten van dit cluster wil de overheid Nederlandse bedrijven uit zorgsector een impuls geven om zaken te doen in Colombia. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het programma Partners for International Business (PIB) uit voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor dit specifieke publiek-private programma werkte het cluster nauw samen met de afdeling Economische Zaken van de Nederlandse Ambassade in Bogotá en de PIB partners. Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is onderdeel van deze samenwerking.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u met uw bedrijf meedoen? Neem dan contact op met:

Marcel Knoors
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Programmamanager Partnerships
E: marcel.knoors@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.