Nederlandse innovaties voor Japanse energietransitie

Meer artikelen

Nederland en Japan moeten samenwerken om de energietransitie concreet vorm te geven. Dit is de uitkomst van het symposium ‘Realizing the energy transition’ dat op 21 november plaatsvond op de Nederlandse ambassade in Tokio, Japan.

Ook in Japan staat de energietransitie hoog op de agenda. Sinds de kernramp van Fukushima (2011) is de urgentie van deze maatschappelijke uitdaging nog urgenter geworden. Door de uitval van een groot deel van de kerncentrales is Japan veel meer kolen gaan stoken. De CO2 uitstoot is daardoor flink toegenomen. Japan ziet zich gedwongen nog sterker in te zetten op innovatie. Het land wil het aandeel duurzame energie in zijn energiemix vergroten naar 25% in 2030. Nederland kan in deze ambitie een belangrijke partner zijn.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Japanse interesse op duurzame energie ligt onder andere bij offshore wind, zon, biomassa en waterstof. Deze technieken hebben veel potentie in de Japanse omgeving. Nederland beschikt over uitstekende kennis en expertise op deze gebieden. Zo is er in Japan veel interesse in het succesvolle Nederlandse wind-op-zee model.

Experts uit Nederland en Japan

Het energietransitie symposium in Tokio was een initiatief van het Innovatie-Attaché netwerk in Tokio in samenwerking met ECN (Energie Centrum Nederland) en het Japanse AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology). ECN en AIST ondertekenden in 2014 een Letter of Intent voor bilaterale samenwerking. In 2018 gaan de onderzoeksinstituten hun samenwerking verder versterken op het thema offshore wind.

ECN COO Aart van der Pal: 'Nederland en Japan hebben een vergelijkbare uitgangspositie om de energietransitie te realiseren. Beide landen hebben een sterke R&D basis, die de noodzakelijke technologische innovaties voor de transitie voort kan brengen. Samenwerking tussen ECN en AIST is daarom cruciaal. We moeten van elkaar leren, onze kennis delen en samen nieuwe kennis ontwikkelen.'

Meer weten

Voor meer informatie en vragen over innovatie in Japen neemt u contact op met het IA-netwerk Japen.

Jan-Hein Chrisstoffels
Innovatie Attaché Tokio
E: Janhein@hollandinnovation.jp

Innovatie Attaché Netwerk

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

Service menu right