Service menu right

Nieuw belastingvoordeel voor huurwoningen vanaf 2 januari

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 29 november 2019 | Gewijzigd op: 29 november 2019

Investeert u in sociale huurwoningen? Bijvoorbeeld door het bouwen van nieuwe en/of tijdelijke woningen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Begin 2020 openen 2 varianten van deze regeling: de RVV Bouw van huurwoningen en de RVV Vrijstelling tijdelijke woningen.

Deze 2 varianten zijn bestemd voor verhuurders met meer dan 50 woningen met een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens.

Bouw van huurwoningen - nieuw

Via de RVV Bouw van huurwoningen komt er jaarlijks € 100 miljoen belastingvoordeel beschikbaar voor het bouwen van betaalbare huurwoningen (met een huur onder de eerste aftoppingsgrens). Verhuurders kunnen via deze regeling – afhankelijk van de gemeente waar de woningen worden gebouwd – een heffingsvermindering krijgen.

De heffingsvermindering is ofwel € 25.000 per woning bij een minimale investering van € 62.500, ofwel € 12.500 per woning bij een minimale investering van € 31.250. De bouw moet starten op of na 1 januari 2020.

Vrijstelling tijdelijke woningen - nieuw

Verder opent begin januari de nieuwe variant RVV Vrijstelling tijdelijke woningen. Hiermee kunnen verhuurders in de periode 2020-2024 een vrijstelling van de verhuurderheffing krijgen voor de realisatie van tijdelijke huurwoningen. Deze vrijstelling geldt voor de duur van maximaal 15 jaar of zolang de woning als tijdelijke woning fungeert. Door tijdelijke en flexibele woningen te bouwen wordt voorzien in de behoefte aan meer sociale huurwoningen.

De Tweede Kamer heeft deze voorstellen op 14 november 2019 aangenomen. De Eerste Kamer moet de voorstellen nog goedkeuren.