Nieuw SDG Partnerschapfaciliteit van start

Meer artikelen
groente en fruit

Gepubliceerd op: 19 juni 2018 | Gewijzigd op: 20 juni 2018

Vanaf 28 mei 2018 gaat een nieuw SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) van start. Is uw organisatie een bedrijf, publieke instelling, ngo of kennisinstelling? En wilt u bijdragen aan het verbeteren van voedselzekerheid en het versterken van de private sector in ontwikkelingslanden? Dan kunt u tot en met 1 oktober 2018 projectideeën indienen bij RVO.nl en tot en met 17 december 2018 uw projectvoorstel.

Meerwaarde van partnerschappen

Het hoofddoel van het SDGP is het verbeteren van voedselzekerheid en het stimuleren van private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen. Uw project moet bijdragen aan een of meer van onderstaande doelen:

 • verminderen van ondervoeding
 • bevorderen van groei in de landbouw- en visserijsector
 • totstandkoming van ecologische verantwoorde en duurzame voedselketens
 • creëren van betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen
 • toename private investeringen in ontwikkelingslanden

Focus 1e tender

Voor de 1e tender kunt u voorstellen indienen over de volgende thema’s:

 • efficiënte waardeketens
 • voedingswaarde
 • circulaire economie agrosector
 • beter werk en inkomen voor jeugd en vrouwen

VN-doelen

Met SDGP stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking om duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden te realiseren. SDGP richt zich op een aantal specifieke SDG’s:

 • SDG 2: einde van honger
 • SDG 8: fatsoenlijke banen en economische groei
 • SDG 17: partnerschappen voor de doelen

Meer informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van SDGP, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer op onze informatiepagina SDG Partnerschapfaciliteit.

Service menu right