Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

Voor directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of u subsidie kunt krijgen voor uw percelen. De manier waarop we dit beoordelen gaat veranderen. Percelen met een N-code worden nu beoordeeld op basis van de feitelijke situatie.

Tot 11 juli 2017 beoordeelden we percelen met een niet-subsidiabele N-code aan de hand van de provinciale natuurbeheer- en landschapsbeheertypen. Op die dag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald dat deze typering niet meer leidend kan zijn om te bepalen of een perceel natuurgrond of subsidiabele landbouwgrond is.

Beoordeling met provinciale natuurbeheerkaarten

De provincies leggen jaarlijks in natuurbeheerplannen de verschillende natuurbeheer- en landschapsbeheertypen voor percelen en terreinen vast met een N-code. Op basis van de N-code van een perceel sloten we bepaalde percelen uit van directe betalingen vanuit het GLB.

Nieuwe beoordelingswijze  

Naar aanleiding van de CBb-uitspraak beoordelen we vanaf nu of percelen met een N-code subsidiabel zijn op basis van de feitelijke situatie. Dit doen wij onder meer aan de hand van lucht- en satellietfoto’s en controles ter plaatse. Bij deze beoordeling volgen we de Europese definitie van landbouwgrond.

Meer informatie

Service menu right