Nieuwe dataset berekent geluid windturbines nauwkeuriger

Meer artikelen
Windturbines_tulpen

Gepubliceerd op: 13 november 2018 | Gewijzigd op: 13 november 2018

Vanaf vandaag - 12 november - zijn de nieuwe windgegevens voor de berekening van de geluidscontouren van windturbines beschikbaar. Met deze dataset kunnen partijen nauwkeuriger berekenen wat de gemiddelde geluidsbelasting van een windturbine voor de omgeving is. 

De data is gebaseerd op nieuwe berekeningen van de KNMI over de periode 2004 t/m 2013. De oude data ging over de periode 2004 t/m 2008. De windgegevens zijn belangrijk voor de aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van windturbines. De nieuwe dataset heeft geen gevolgen voor de gestelde geluidsnormen.

Windturbines mogen niet teveel geluidshinder geven voor omwonenden. Bij de vergunningaanvraag van een windturbine moeten de geluidscontouren berekend worden. Dit gebeurt op basis van de door het KNMI ontwikkelde langjarig gemiddelde windsnelheidsverdelingen op ashoogte gedurende de dag, avond en nachtperiode.

Nauwkeuriger beeld geluidsbelasting

Voor de SDE+ subsidieregeling ontwikkelde de KNMI in 2014 nieuwe winddata met een hogere resolutie Harmonie weermodel. Deze winddata zijn ook bruikbaar voor geluidsberekeningen. De windsnelheidsverdelingen in de winddata zijn bepaald op basis van de locatie en ashoogte waarbij onderscheid is gemaakt tussen dag, avond en nacht.

Voorheen waren de windgegevens geschikt voor ashoogtes van 80 tot 120 meter: nu is dit voor ashoogtes van 20 tot 260 meter. Al met al geven de berekende geluidscontouren een nauwkeuriger beeld van de gemiddelde geluidsbelasting dan de vorige dataset.

Gevolgen bestaande en nieuwe windparken

De nieuwe dataset windgegevens heeft geen gevolgen voor de geluidsbelasting op geluidsgevoelige gebouwen omdat er wordt gekeken naar de gestelde geluidsnormen. Door de windturbine langzamer te laten draaien (noise mode) of stil te zetten, kan hier aan worden voldaan.

Het heeft ook geen gevolgen voor reeds verleende vergunningen voor windparken. Wel heeft het (beperkte) gevolgen op de bij de vergunningverlening berekende geluidscontouren.

Meer weten?

Service menu right