Nieuwe gids helpt woningbouw bij stikstofproblemen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Nieuwe gids helpt woningbouw bij stikstofproblemen

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 26 februari 2021 | Gewijzigd op: 03 maart 2021

Zijn uw woningbouwplannen en -projecten vertraagd door de geldende stikstofeisen? In februari brachten wij de gids ‘Het kan Wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’ uit. De gids geeft u meer oplossingsrichtingen voor uw probleem.

Ook vindt u in de gids een uitleg over het juridische traject, met voorbeelden van ontwikkelingen die hun weg uit het doolhof vonden met verschillende hulpmiddelen. De inhoud is niet uitputtend en volledig.

Een gids met kansen

Het doel van de gids is om kansen te benoemen die aantonen dat er al veel mogelijk is. Ook willen we met de gids initiatiefnemers én bevoegd gezag aanmoedigen door te denken over de mogelijkheden. Uiteraard daarbij altijd rekening houdend met de staat van de natuur en omgeving.

Expertteam Woningbouw

Ons Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij concrete projecten wanneer stikstof daarbij de knellende factor is. Enno Been, expert bij het Expertteam Woningbouw van RVO én auteur van de gids vertelt: "Het is continu zoeken naar de mogelijkheden. We houden rekening met alle ontwikkelingen, de nu geldende wetten en beleidsregels en houden aandacht voor de natuur in de omgeving. Creativiteit en durf zijn hierin sleutelwoorden."

"Als de houding is: 'ik vrees dat het niet kan’ of ‘het houdt misschien geen stand in beroep’, komen we in Nederland niet veel verder. Het grijze gebied wordt niet kleiner en er worden dan maar weinig plannen ontwikkeld. En vervelender, er worden dan minder woningen gebouwd dan mogelijk is. Maak gebruik van SSRS, verdiep je in de salderingsopties. Zoek de combinatie op! Deze gids geeft inspiratie, er kan al heel veel."

Breed gedragen gids

De 3 adviesbureau’s, Sweco, TAUW en Witteveen+Bos ondersteunden op ons verzoek Antea bij het opstellen van deze gids. NLingenieurs steunt het initiatief. Met deze breed gedragen inspiratiegids wil RVO een bijdrage leveren aan de wegen uit het stikstofdoolhof, en enthousiasme oproepen om met elkaar te ontdekken wat kan. Zo levert de gids een bijdrage aan het vlottrekken van woningbouwontwikkelingen!

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.