Nieuwe Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) 2018

Meer artikelen
twee koeien in de wei

Gepubliceerd op: 14 november 2018 | Gewijzigd op: 14 november 2018

Bent u melkveehouder en wilt u de excretie van melkvee bepalen op uw bedrijf voor 2018? Dan gebruikt u hiervoor de nieuwe Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX).

Wijzigingen

In de nieuwe BEX heeft u te maken met wijzigingen van:

  • de voorwaarden
  • het gemiddelde lichaamsgewicht van koeien
  • de netto-energietoeslagen voor melkkoeien en jongvee
  • het vervangingspercentage in de melkveestapel
  • de energiebehoeften of VEM-opnames van overige graasdieren
  • de berekeningswijze voor ammoniakemissie

Afwijken van forfaits

Komt de werkelijke excretie niet overeen met de forfaits voor uw melkvee? Dan mag u hiervan afwijken. Hiervoor gebruikt u de BEX om de excretie van melkvee op uw bedrijf te bepalen.

Waar u de BEX vindt

U vindt de handreiking op de pagina Berekenen werkelijk gebruik stikstof uit dierlijke mest. Op deze pagina leest u ook een toelichting op de wijzigingen.

Service menu right