Nieuwe opleiding impuls voor energiezuinige aandrijfsystemen industrie

Meer artikelen
NCOI KEEA ondertekening

Gepubliceerd op: 4 mei 2018 | Gewijzigd op: 4 mei 2018

Zeven organisaties ontwikkelen de nieuwe opleiding Adviseur Industriële Elektrische Aandrijfsystemen en Automatisering. De aftrap vond plaats op 26 april 2018 in Woerden. Afgestudeerde adviseurs kunnen bedrijven helpen te investeren in efficiënte aandrijfsystemen. Dat bespaart ruim 15% energie.

CO2-neutrale huishouding

Aanleiding voor deze samenwerking is de ambitie dat alle bedrijven in Nederland overgaan op een CO2-neutrale energiehuishouding. De eerste stap is het verminderen van de energievraag met energiebesparende technieken.
Aandrijfsystemen bepalen 2/3 van het elektriciteitsverbruik in de industrie.

Investeren in moderne en efficiëntere aandrijfsystemen kan een energiebesparing opleveren van ruim 15%. Industriële automatisering, robotisering en Internet of IoT-toepassingen bieden extra mogelijkheden. De nieuwe opleiding besteedt hier dan ook speciale aandacht aan.

De opleiding

In de opleiding staat de auditmethode voor energie-audits voor aandrijfsystemen centraal. Elke les doorlopen de deelnemers de stappen van het auditproces in chronologische volgorde. Daarnaast komt steeds een andere vakdiscipline aan bod: elektrotechniek, werktuigbouw, industriële automatisering en digitalisering, klimaattechniek en systeemanalyse.

De praktijkgerichte HBO/HBO+-opleiding slaat een brug tussen technische kennis, technische en menselijke vaardigheden. Zo krijgen deelnemers een intensieve training in presentatie- en rapportagetechnieken. Ze leren ook draagvlak te creëren voor duurzame investeringen.

Grote stap voorwaarts

Margreet van Gastel, ambassadeur Energie-uitdagingen 2020: "Ook de industrie zet steeds meer stappen om te verduurzamen. Goede adviseurs horen daarbij, zeker voor Elektrische Aandrijfsystemen en Automatisering. De samenwerking tussen de partijen die werken aan een goed opleidingsprogramma is een grote stap voorwaarts!"

Informatieplicht

Energie besparen is verplicht. Volgend jaar verandert de Wet Milieubeheer. Er komt een informatieplicht. Bedrijven en instellingen die hieronder vallen, zijn verplicht hun energiebesparende maatregelen te melden aan het bevoegd gezag. Dat moeten ze voor 1 juli 2019 doen en daarna eenmaal per vier jaar. Met deze informatieplicht wil de overheid de energiebesparing in bedrijven versnellen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA), OTIB en de opleiders NCOI Techniek & Veiligheid en Boertien Vergouwen Overduin. Het KEEA bestaat uit UNETO-VNI, HPG, FEDA en RVO.nl.

Meer weten?

Service menu right