Service menu right

Nieuwe regeling Woningbouwimpuls voor gemeenten

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 25 mei 2020 | Gewijzigd op: 04 juni 2020

Op 1 juli gaat de nieuwe regeling Woningbouwimpuls open. Gemeenten kunnen een bijdrage krijgen om de bouw van betaalbare woningen versneld te realiseren. De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Het totale budget is € 1 miljard.

De Woningbouwimpuls richt zich op de bouw van nieuwe woningen. Daarbij is er aandacht voor de bouw van betaalbare woningen. Zo wordt het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot. Het gaat vooral om stedelijke regio’s waar de woningbouwopgave het grootst is.

Openstelling

Bij de Woningbouwimpuls gaan elk jaar meerdere tranches open. Als gemeente kunt u dan een aanvraag indienen. Daarbij moet u voldoen aan de voorwaarden van de Woningbouwimpuls. De eerstvolgende tranche opent op 1 juli 2020 00:00 uur en sluit op 15 juli 2020 23:59 uur. Voor deze tranche is het budget vastgesteld op € 347,5 miljoen. U dient uw project online in via mijn.rvo.nl. De regeling wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hulp bij aanvraag

De afgelopen periode is geïnventariseerd welke gemeenten een aanvraag voor de eerste tranche overwegen. Met deze gemeenten zijn zogeheten Impulskamers gehouden. Tijdens deze digitale bijeenkomsten konden gemeenten hun vragen bespreken. Heeft u interesse in de Impulskamer voor de volgende tranche? Of heeft u na deelname nog vragen? Stuur dan een e-mail.

Meer weten?

Woningbouwimpuls voor gemeenten