Service menu right

Nieuwe samenwerking resulteert in 3 innoverende pilots

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 26 september 2019 | Gewijzigd op: 30 september 2019

De Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken samen aan het verbeteren en vernieuwen van energiediensten voor vluchtelingen. Bij de Humanitarian Hub in Den Haag op 11 september stonden 3 pilots met humanitaire- en ontwikkelingsorganisaties centraal. Deelnemende organisaties bedachten met elkaar oplossingen voor problemen en gaven innovaties vorm. De komende maanden koppelen zij deze regelmatig terug met de Nederlandse humanitaire sector om de geleerde lessen met elkaar te delen.

Proefprojecten

De betrokken organisaties investeren ook met eigen middelen in de volgende 3 projecten:

  • Lighting for Learning: UNICEF en Practical Action zetten een verkooporganisatie voor vrouwen op voor zonnelantaarns op het platteland van Soedan.
  • AMPERE: Mercy Corps, Save the Children en SNV zetten samen met vluchtelingen energiekiosken op in de Bibibidi vluchtelingennederzettingen in Oeganda. Ook zetten zij een innovatiefonds op voor lokale energiebedrijfjes.
  • Energy call for Ethiopia: Hivos, DORCAS en ZOA produceren samen brandstofbriketten om de ontbossing rond lokale vluchtelingenkampen tegen te gaan.

De nood is hoog

Wereldwijd hebben meer dan 130 miljoen mensen humanitaire hulp nodig vanwege conflicten, natuurrampen en andere complexe uitdagingen. Voor veel van deze mensen is toegang tot energie van cruciaal belang om te overleven. Marcel Raats, adviseur Mondiale Vraagstukken bij RVO: “De huidige energievoorziening van ontheemden is ontoereikend, inefficiënt, onveilig en schadelijk voor omgeving en klimaat. Toegang tot energie voor ontheemden heeft nog geen hoge prioriteit in het wereldwijde humanitaire systeem, veelal ook door een gebrek aan kennis van oplossingen die op andere plaatsen al succesvol worden toegepast. Het is belangrijk om humanitaire spelers te laten leren van deze oplossingen en deze aan te passen aan de specifieke context”.
 

Wereldwijd actieplan

Op mondiaal niveau vragen verschillende initiatieven aandacht voor het onderwerp, zoals het Moving Energy Initiative en het Global Plan of Action (GPA). Dit wereldwijde actieplan voor duurzame energieoplossingen bij humanitaire opvanglocaties geeft concrete aanbevelingen voor een veilige toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energiediensten voor alle ontheemden in 2030. Het GPA roept onder andere humanitaire actoren op om 'energieactiviteiten te integreren in hun prioriteiten voor humanitaire hulp' en 'voorbeelden te geven van hoe schone energie-investeringen hand in hand gaan met een toename van zelfredzaamheid’.