Nieuwe service: machtiging voor aanvragen energielabel voor woningen

Meer artikelen
vereenvoudigd energielabel

Gepubliceerd op: 12 juli 2018 | Gewijzigd op: 12 juli 2018

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig Energielabel verplicht. U kan, als woningeigenaar, nu ook uw energielabel door iemand anders laten registreren. Bijvoorbeeld door een familielid of een bedrijf, zoals een adviseur of makelaar.

Het registreren van uw energielabel doet u via www.energielabelvoorwoningen.nl. U heeft daarvoor een DigiD machtiging nodig. Met de stappen in het Stroomschema Machtigen energielabel voor woningen kunt u zien hoe dat werkt.

Achtergrond

Het energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen die vastgelegd zijn in het Energieakkoord. Ook voldoet Nederland met het label aan de Europese regelgeving en dragen we bij aan de Europese klimaatdoelen voor 2020.

Service menu right