Service menu right

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor zorg op afstand: SET COVID-19 2.0

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 3 juli 2020 | Gewijzigd op: 22 juli 2020

Bent u aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg?  Wilt u investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening? Dan kunt u later deze maand wellicht gebruik maken van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0.

De exacte ingangsdatum volgt zo snel als mogelijk.  

Duurzame inzet

Heeft u minimaal 50 cliënten dan kunt u vanuit de SET COVID-19 2.0 subsidie ontvangen voor meerdere aanvragen. Deze aanvragen moeten gericht zijn op duurzame implementatie en borging van verschillende digitale toepassingen. Deze toepassingen moeten nu al door minimaal 100 cliënten in Nederland worden gebruikt. Heeft u eerder een aanvraag voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en/of de SET COVID-19 gedaan? Ook dan maakt u gewoon aanspraak op deze nieuwe regeling.

Subsidie

Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 toegekend. Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen beschikbaar is voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.

SET en SET COVID-19

De SET COVID-19 2.0 is in het leven geroepen naast de al bestaande Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) én volgt de noodregeling SET COVID-19 op. Deze laatste regeling werd in maart 2020 opengesteld en moest al binnen enkele dagen sluiten, omdat het subsidieplafond was bereikt. Van de ruim 1.700 aanvragen konden toen slechts 460 aanvragen worden toegekend. De SET COVID-19 2.0 verschilt op diverse onderdelen van de SET COVID-19. Dit wordt duidelijk zodra de regeling wordt opengesteld.

Blijvende behoefte

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van ons ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Lees het persbericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport over de SET COVID-19 2.0.