Service menu right

Nieuwe tariefcontingenten geopend voor rijst uit Vietnam

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 mei 2020 | Gewijzigd op: 20 mei 2020

Nieuwsbericht 20.033 - De Europese Commissie (EC) heeft tariefcontingenten met een 0%-tarief geopend voor de invoer van 80.000 ton rijst, van oorsprong uit Vietnam. Over het handelsakkoord is gestemd, maar het is nog niet gepubliceerd. U kunt op dit moment nog niet aanvragen.

Opening en beheer van tariefcontingenten

De tariefcontingenten worden jaarlijks geopend van 1 januari tot en met 31 december. Binnen de regeling kunt u de volgende hoeveelheden invoeren:

a) 20.000 ton voor GN-code ex 1006 10 of 1006 20. Uitgedrukt in gedopte rijstequivalent, met contingent nummer 09.4729.

b) 30.000 ton voor GN-code 1006 30. Uitgedrukt in equivalent van volwitte rijst, met contingentnummer 09.4730.

c) 30.000 ton voor GN-codes ex 1006 10, 1006 20 of 1006 30. Uitgedrukt in volwitte rijst, gelijkwaardig aan een van de in bijlage I genoemde rassen van geurige rijst, met contingentnummer 09.4731.

Aanvragen van invoercertificaten

U kunt invoercertificaten maandelijks aanvragen binnen de eerste 7 kalenderdagen, behalve in december. Tussen 23 en 30 november kunt u aanvragen voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.

U mag maar één enkel GN-code per contingentnummer per maand (periode) aanvragen. De omschrijving van de producten en hun GN-code wordt vermeld in respectievelijk de vakken 15 en 16 van de certificaataanvraag.

De certificaten zijn uitsluitend geldig voor producten met oorsprong Vietnam.

Afgifte certificaat

Overschrijden de aangevraagde hoeveelheden de beschikbare hoeveelheden? Dan stelt de EC een toewijzingscoëfficiënt vast die op elke aanvraag wordt toegepast.

De invoercertificaten worden afgegeven nadat de EC de toewijzingscoëfficiënt openbaar heeft gemaakt, maar vóór het einde van de maand.

Van de aanvragen die tussen 23 en 30 november zijn ingediend, worden de toewijzingscoëfficiënten uiterlijk op 14 december bekendgemaakt en worden in dezelfde maand afgegeven.

Geldigheidsduur certificaten

De invoercertificaten zijn geldig:

a) vanaf de eerste kalenderdag van de maand die volgt op indiening van de aanvraag. Dit geldt voor aanvragen die tijdens de tariefcontingentperiode zijn ingediend;

b) vanaf 1 januari voor aanvragen die tussen 23 en 30 november van het voorgaande jaar zijn ingediend.

In beide gevallen zijn de certificaten 4 maanden geldig. Certificaten zijn niet langer geldig na 31 december van een contingentjaar.

Gebruik certificaat en invoer

Als u de rijst in het vrije verkeer brengt, moet u een invoeraangifte doen. Daarbij moet u zowel het invoercertificaat, een bewijs van een oorsprong en een echtheidscertificaat overleggen.

Het bewijs van oorsprong is een certificaat van oorsprong of een verklaring op een factuur, leveringsnota of enig ander handelsdocument, waarin de betrokken producten voldoende gedetailleerd worden beschreven om ze te kunnen identificeren.

Het echtheidscertificaat moet zijn afgegeven door Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam.

Meer weten?

Meer informatie over de contingenten, de omrekencijfers en een voorbeeld van het echtheidscertificaat vindt u in de bijlage.

De regeling is nog niet gepubliceerd. U kunt nu nog niet aanvragen. Zodra de verordening is gepubliceerd zullen wij u daarover informeren.

Heeft u vragen? Bel dan naar: 088 042 6729

Download: