Nieuwe tariefcontingenten voor bepaalde granen uit Oekraïne

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.108 - Voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 openen jaarlijks 3 contingenten voor bepaalde producten in de sector granen. In de tabel onder Download vindt u de GN-codes en de beschikbare hoeveelheden. U kunt de goederen zonder betaling van invoerrechten invoeren in de EU.

Voorwaarden voor deelname

U mag deelnemen aan deze contingenten als u in de 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag én in de 12 maanden daaraan voorafgaand heeft gehandeld in graanproducten met niet-EU-lidstaten. U mag alleen aanvragen in de lidstaat waarin u als btw-plichtige geregistreerd staat.

Aanvragen

U kunt vanaf 2 januari 2018 elke week, uiterlijk op vrijdag om 13.00 uur, een aanvraag voor een invoercertificaat indienen bij basisregistratie@rvo.nl. Een aanvraagformulier voor een invoercertificaat vindt u op de formulierenpagina. In vak 8 van het aanvraagformulier vult u 'Oekraïne' in en u kruist het vakje Ja aan. De certificaten zijn alleen geldig voor producten die van oorsprong uit Oekraïne komen.

U mag per volgnummer en per week maar 1 aanvraag indienen. Als u meer dan 1 aanvraag indient, zijn alle aanvragen niet ontvankelijk en wordt de gestelde zekerheid verbeurd. U mag niet meer dan de beschikbare hoeveelheid aanvragen.

Als de beschikbare hoeveelheid op is, stelt de Europese Commissie een toewijzingspercentage vast. De Europese Commissie schorst dan de mogelijkheid van het indienen van aanvragen tot het einde van het contingentjaar.

Zekerheid

Als u uw aanvraag indient, moet u ook meteen een zekerheid stellen. De zekerheid bedraagt € 30 per ton. Meer informatie over het stellen van zekerheid.

Afgifte en geldigheid certificaat

De invoercertificaten worden afgegeven op de vrijdag volgend op de aanvraag. De certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de tweede maand volgend op die van de aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie over de regeling kunt u bellen naar: 088 - 042 6850 of mailen naar teamba@rvo.nl.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Download:

Service menu right