Service menu right

Nieuwe tool Check Energieke Vastgoedorganisaties

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 12 juni 2020 | Gewijzigd op: 12 juni 2020

Is uw vastgoedorganisatie klaar om de uitdagingen van verduurzaming aan te gaan? Met de Check Energieke Vastgoedorganisaties krijgt u een eerste indruk van de mogelijke verbeterpunten. Deze quickscan is ontwikkeld door Platform Duurzame Huisvesting in samenwerking met RVO.

Vastgoedorganisaties staan voor de opgave om de gebouwvoorraad zo te verduurzamen dat in 2050 sprake is van vrijwel CO2-neutrale gebouwen. Mogelijkheden om dit doel te bereiken zijn het uitvoeren van eenvoudige energiebesparende maatregelen, grootschalige renovatie of zelfs sloop en nieuwbouw. Deze uitdaging vraagt om een energieke en doelmatige organisatie.

Inzicht in verbetermogelijkheden

Met het instrument Check Energieke Vastgoedorganisaties krijgt u na beantwoording van een dertigtal vragen tips voor verbetering van uw organisatie. Die tips gaan over de volgende 5 kernthema’s:

  • strategische kaders
  • planvorming
  • kennis en inzicht
  • budget
  • samenwerking en cultuur

Wilt u er verder mee aan de slag en wilt u aanvullend advies, dan kunt u dat aangeven op het reactieformulier van de tool.

Voor wie?

Het instrument Check Energieke Vastgoedorganisaties is bedoeld voor personen werkzaam binnen vastgoedorganisaties met functies binnen directie, management of vergelijkbaar niveau. En voor wie de performance van de organisatie van belang is. Denk hierbij aan een hoofd vastgoed, hoofd beheer & onderhoud, hoofd asset management of een hoofd projecten.

In de praktijk

De vastgoedorganisatie van de Universiteit Twente is toekomstbestendig gemaakt dankzij een systeem volgens de asset-management-principes. Dat zegt Ray Klumpert, hoofd Onderhoud en Vastgoed, Universiteit Twente. Volgens hem kunnen vastgoedorganisaties die hun eigen huis op orde hebben meer waarde leveren aan het primaire proces ten opzichte van organisaties die dit nog niet optimaal geregeld hebben.

Meer weten?

De tool Energieke Vastgoed Organisaties vindt u op het Platform duurzame huisvesting.