Nieuwe visserijsubsidie open op 4 juni

Meer artikelen
sorteermachine garnalen

Gepubliceerd op: 6 april 2018 | Gewijzigd op: 6 april 2018

Wilt u investeren in machines voor uw vissersvaartuig? En verbetert hierdoor de toegevoegde waarde van uw visserijproducten? Dan kunt u hiervoor in 2018 subsidie krijgen. 

Aanvragen

De Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten 2018 vraagt u aan van 4 juni tot en met 27 december 2018, 17.00 uur. U kunt per visserijonderneming één aanvraag indienen voor een of meer types machines.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

De volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen bepaalt voor wie subsidie krijgt. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Hoeveel subsidie

Voor deze subsidie is in 2018 € 2,8 miljoen beschikbaar. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij EFMZV en wordt voor 25% nationaal gefinancierd. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het type bedrijf (mkb of niet) en het type machine.

Meer informatie

Wilt u weten voor welke type machines u subsidie kunt krijgen? En hoe hoog het subsidiebedrag is? Lees het op onze informatiepagina Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten 2018.

Service menu right