Octrooiblog: De wapenwedloop van het spieken

Meer artikelen
Octrooiblog examen spieken

Gepubliceerd op: 11 mei 2018 | Gewijzigd op: 11 mei 2018

Voor ruim 200.000 middelbare scholieren beginnen op 14 mei de centrale examens. Dat wordt weer peinzen, pennen, stressen, en … spieken? Maak kennis met uitvindingen tegen het moderne en het ouderwetse spieken.

Uit een onderzoek van EenVandaag uit 2014 blijkt dat meer dan de helft van de scholieren wel eens een spiekbriefje gebruikt of afkijkt bij zijn buren. In het digitale tijdperk is het arsenaal aan spiekhulpmiddelen uitgebreid met de grafische rekenmachine, de smartphone en de smartwatch. Zo’n 20% van de scholieren heeft bijvoorbeeld wel eens gespiekt met een smartphone.

China en de race tegen het spieken

Een snelle inventarisatie in de octrooidatabase levert ruim 100 octrooien op die te maken hebben met spieken. Uitvinders blijken niet op de hand van de spiekers zijn: zij willen het spieken juist tegengaan. Opvallend is dat 80% van de gevonden octrooien Chinees is. Spieken is in China inderdaad een hot topic. Sinds 2015 kun je er de gevangenis voor ingaan. Om spiekers te betrappen, zetten scholen in China tijdens examens zelfs drones met camera’s in.

Chinese anti-spiekoctrooien

Een eerste Chinese uitvinding die opvalt, is de anti-spiekbril (bekijk het octrooi CN204009265). De bril is voorzien van een camera die opneemt wat de leerling tijdens het examen ziet, en een microfoon die opneemt wat de leerling hoort. De bril stuurt deze signalen draadloos naar een surveillant.

Een andere uitvinding is de anti-spiekpen (bekijk het octroooi CN104924810). Deze pen kan elektromagnetische golven van een mobiele telefoon of wifi waarnemen. Hij stuurt dan draadloos een alarmsignaal naar de surveillant, en schakelt een maskeersignaal in om de waargenomen elektromagnetische golven af te schermen.

Octrooitekening antispiekbril en -pen

Octrooitekeningen: anti-spiekbril en anti-spiekpen

Als je ten slotte je examen aan de anti-spiektafel maakt, houdt een camera (7 in de onderstaande tekening) op je tafel je in de gaten (bekijk het octrooi CN206659463). Het camerabeeld wordt getoond op het scherm (3) dat naar voren is gericht, zodat de surveillant je extra goed in de gaten kan houden. De telefoonsignaal-detector (8) laat het alarmlicht (9) branden, als hij telefoonverkeer detecteert.

Octrooitekening spiektafel

Octrooitekening: anti-spiektafel

Octrooien tegen ouderwets afkijken

‘Gluren bij de buren’ is natuurlijk niet alleen een probleem in China. Een Duits octrooi toont een elegante waaier voor op de tafel tussen 2 leerlingen (bekijk octrooi DE3628992). Tijdens lessen is hij ingeklapt en tijdens toetsen uitgeklapt, zodat studenten elkaars helft niet meer kunnen zien. Een Japans octrooi doet met hetzelfde doel de leerlingen oogkleppen op (bekijk octrooi JPH0990865).

Octrooitekening waaier en oogklep

Octrooitekeningen: waaier en oogkleppen

Afkijken, beschermen, delen of geheimhouden?

Wereldwijd zijn miljoenen octrooidocumenten gratis beschikbaar. Ze zijn behalve een juridisch beschermingsmiddel ook een bron van informatie. Wat hebben je concurrenten al bedacht? Wat zijn interessante samenwerkingspartners in jouw branche? Leer in één middag hoe je je technische innovatieproces kunt verbeteren in de workshop De basis van intellectueel eigendom.

Meer octrooiblogs lezen? Bekijk het overzicht.

Service menu right