Ondernemers, docenten en studenten leren in ondernemende projecten; wat kan nog beter? | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondernemers, docenten en studenten leren in ondernemende projecten; wat kan nog beter?

Meer artikelen
Start ups - working together header
Gepubliceerd op: 29 oktober 2020 | Gewijzigd op: 25 november 2020

Studenten, docenten en bedrijven waarderen het werken in ondernemende projectvormen. Tegelijk is het voor bedrijven en onderwijs vaak niet makkelijk is om samen te werken in ondernemende projecten. Dat blijkt uit het rapport dat Stichting WelZoWijs en De Wereld van de Ondernemer in opdracht van het O2LAB-programma opleverden. Het rapport levert verschillende suggesties, quick wins en voorwaarden voor de samenwerking, die nu al toepasbaar zijn.

Als een paal boven water staat dat er bij studenten, docenten en bedrijven grote waardering bestaat voor het werken in ondernemende projectvormen. Een student vertelt: "Het geeft meer uitdaging om te voelen dat een project echt bijdraagt aan een bedrijf, en dat je daarvoor gewaardeerd wordt." 
Het onderwijs vindt ondernemende projectvormen wenselijk omdat het studenten kansen biedt. Ze leren zo hun eigen grenzen te verkennen, krijgen maatschappelijke verantwoordelijkheid mee en doen ondernemende vaardigheden op. Voor ondernemers is de betrokkenheid niet anders: "Maar ook het onderwijs heeft het bedrijfsleven veel te bieden. Niet alleen leidt het onderwijs de medewerkers van de toekomst op, ook inspireren jongeren en docenten het bedrijfsleven met nieuwe kennis."

‘Hoe’ is het moeilijkst

Tegelijk blijkt uit de vele gesprekken dat het voor bedrijven en onderwijs vaak verre van makkelijk is om samen te werken in ondernemende projecten. Dat ligt niet aan het ‘waarom’. Zonder uitzondering is iedereen overtuigd van de noodzaak van ondernemend gedrag en ondernemerschap. Het ligt ook niet aan het ‘wat’. Over ondernemend gedrag en ondernemerschap bestaat een duidelijk beeld, in het mbo zelfs uitgekristalliseerd in de keuzedelen. Maar veruit de meeste opleidingen worstelen met het ‘hoe’. Het ‘hoe’ blijkt het moeilijkst.

Nu al aan de slag

Voor de partijen die in samenwerken op basis van ondernemende projecten willen investeren, biedt het rapport verschillende suggesties, quick wins en voorwaarden voor de samenwerking, die nu al toepasbaar zijn. Dat gaat bijvoorbeeld om de wijze van samenwerking, de aard en complexiteit van de opdrachten, de begeleiding en het anders beleggen van het relatiebeheer dat hierbij nodig is. 

Wenslijst 

Daarnaast geeft het rapport een doorkijkje naar een ‘wenslijstje’ met acties die bijdragen aan deze manier van leren. Zoals training van betrokkenen, een platform met vraag en aanbod van ondernemende projecten waar bedrijven, studenten en docenten elkaar kunnen ontmoeten en onderwijskundige inbedding in een keuzedeel. 
Het helder krijgen van het aanbod is ook nodig. Voor veel bedrijven is het onduidelijk welke mogelijkheden mbo-opleidingen hen kunnen bieden. Omgekeerd is het voor veel opleidingen onbekend welke vragen er binnen (lokale) bedrijven leven waar zij eventueel een bijdrage aan kunnen leveren.
En verder blijkt uit enkele cases: "Daar waar een partij de regie neemt, komt de samenwerking van de grond. Blijkbaar is de regiefunctie een randvoorwaarde. Als je de potentie van ondernemende projecten wilt benutten, is interventie, lees: de regie nemen, noodzakelijk."  Alle reden om de regie te pakken en deze ruimte voor innovatie te benutten. Beide partijen zullen verkennen welke aanbevelingen een follow up kunnen krijgen. 

Stichting WelZoWijs en De Wereld van de Ondernemer

Stichting WelZoWijs laat jongeren een bijdrage leveren aan praktische innovaties in de maatschappij en het bedrijfsleven. De Wereld van de Ondernemer begeleid docenten en docententeams op het gebied van ondernemerschap en ondernemend gedrag in het onderwijs. 

O2LAB-programma

De verkenning werd uitgevoerd in opdracht van het O2LAB-programma, dat streeft naar een meer ondernemende beroepsbevolking in Nederland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemerschap in het onderwijs en werkt daarvoor samen met ondernemers, onderwijsinstelllingen, docenten en studenten.  

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.