Onderzoek helpt bouwers naar energieneutrale innovatie

Meer artikelen

Uit onderzoek van RVO.nl en TKI Urban Energy blijkt dat innovaties ontbreken in de renovatiebouwsector. Het rapport ‘NOM-woningrenovatie op weg naar een kwaliteitsproduct’ biedt een overzicht van de innovaties voor energieneutrale bouw in Nederland.

Het rapport geeft grote en kleine bedrijven inzicht in de stappen naar een volgende generatie NOM-woningen. Ook biedt het informatie over de ondersteuning van RVO.nl biedt bij het vinden van financiering. Voor het rapport spraken RVO.nl en TKI Urban Energy met professionals uit de praktijk die werken met Nul op de Meter (NOM).

“Een productontwikkelaar kan er snel mee uit de voeten”, zegt Daniël van Rijn (RVO.nl) in een artikel in Cobouw.

Kansen in de markt

In 2050 moet de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Dat geldt ook voor de bestaande woningen. Bedrijven denken dat dit financieel niet haalbaar is, maar volgens het rapport zijn er op korte termijn al veel kansen in de markt. Lianda Sjerps, programmadirecteur TKI Urban Energy, roept daarom in Cobouw het bedrijfsleven op aan de slag te gaan met innovaties. “Energietransitie leidt tot een enorme markt. We hebben heel veel partijen nodig.”

Veel innovaties op de lijst liggen voor de hand. Bij aanpak van een gevel kan de bouwer bijvoorbeeld een hermetisch afsluitbaar stofschot gebruiken, zodat het interieur minder te lijden heeft. Een ander voorbeeld is goed op elkaar afstemmen van installaties. Een meer integrale benadering van ventilatie en verwarming en koeling leidt tot een beter binnenklimaat en energiebesparing.

Meer weten?

Service menu right