Ontheffing opvang invasieve exoten

Meer artikelen
Nijlgans

Gepubliceerd op: 20 juli 2018 | Gewijzigd op: 20 juli 2018

Opvangcentra en dierentuinen kunnen voortaan een ontheffing aanvragen voor het vervoeren en houden van dieren op de Unielijst van invasieve uitheemse soorten. Het opvangen van deze dieren is nu wettelijk mogelijk. Dat staat in de Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Protocol voor opvang invasieve exoten

In de beleidsregel vindt u ook een uitgebreid protocol. Dit zorgt ervoor dat u voldoet aan alle regels en dat de dieren goed worden verzorgd, zonder gevaar voor de omgeving. In het protocol staat bijvoorbeeld dat een opvangcentrum die een ontheffing aanvraagt de volgende doelen nastreeft:

  • Opvang en verzorging van invasieve uitheemse diersoorten, die in Nederland terecht zijn gekomen.
  • Het dier kan in de opvang zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag blijven vertonen, met uitzondering van voortplanten.
  • Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over invasieve exoten, zoals de risico’s van het houden van invasieve uitheemse dieren.
  • Het opvangcentrum neemt passende maatregelen die voortplanting en ontsnapping onmogelijk maken.
Alleen een opvangcentrum dat van een vereniging of een stichting is of een dierentuin met een vergunning, komt in aanmerking voor een ontheffing.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over invasieve exoten? Kijk op onze informatiepagina  Invasieve exoten. Meer informatie over de opvang van invasieve exoten leest u op onze informatiepagina Opvangcentrum voor zeezoogdieren, uitheemse dieren en invasieve exoten. Een ontheffing kunt u aanvragen op mijn.rvo.nl.

 

 

Service menu right