Service menu right

Op weg naar een schone Baai van Hann in Dakar, Senegal

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 4 juni 2020 | Gewijzigd op: 10 juni 2020

De Senegalese organisatie voor de verwerking van afvalwater ONAS en het Duitse bedrijf Ludwig Pfeiffer gaan 15 km hoofdrioleringsbuizen aanleggen in de Baai van Hann. Dit doen ze met steun van het DRIVE-programma. Hiermee draagt Nederland bij aan de ontwikkeling van een waterzuiverings- en managementsysteem in deze regio.

Ernstige vervuiling in de Baai van Hann in Dakar heeft grote gevolgen voor de gezondheid en werkgelegenheid van de lokale bevolking. Ook de biodiversiteit en waterkwaliteit zijn in gevaar.

Het programma Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE) draagt ruim € 11 miljoen bij aan het project, waarvan het contract op 22 mei 2020 werd ondertekend door ONAS en Ludwig Pfeiffer. Het project zorgt voor een verbetering in de leefomgeving, de arbeidskansen en de waterkwaliteit in de baai.

Gezondheidsproblemen door watervervuiling

Op dit moment wonen en werken de inwoners van de baai tussen grote afvalhopen. Ze zwemmen, vissen en eten nabij zeer sterk vervuild water met hoge concentraties bacteriën die in ontlasting voorkomen. Deze bacteriën kunnen ademhalings-, maag-, darm- en huidproblemen veroorzaken. Volgens een VN-studie in 2005 heeft 35 procent van de bevolking die door een arts is onderzocht, een huidaandoening die veroorzaakt wordt door de watervervuiling in de baai.

Schone en veilige omgeving

De zuiveringsinstallatie is bedoeld om afvalwater van de industrieën en huishoudens te ontsmetten en te zuiveren. Het afvalwater wordt niet meer direct in de baai geloosd. DRIVE draagt bij aan:

  • de hoofdriolering;
  • 7 pompstations';
  • een primaire afvalwaterzuiveringsinstallatie;
  • en een leiding die uitmondt in zee, voor de lozing van het afvalwater.

Bewustmaking, voorlichting en stimulering

Er is daarnaast aandacht voor bewustmaking en voorlichting over de vervuilende industrieën. De lokale overheid krijgt ondersteuning voor de introductie van heffingen om vervuiling te ontmoedigen. Een ander doel is de industrieën te stimuleren om zelf ook te investeren in zuiveringsinstallaties voordat ze zich op het rioleringsnetwerk laten aansluiten.

Te verwachten resultaten

Naar verwachting is de bouw van het DRIVE-project in 2022 afgerond. Het totale project kost ruim € 60 miljoen. Ook is een 2e fase gepland die bestaat uit uitbreiding van het netwerk en de bouw van een 2e waterzuiveringsinstallatie voor secundaire behandeling.

Het doel – en de verwachting – is dat de industrieën en huishoudens het rioleringssysteem in gebruik zullen nemen en dat er minder afvalwater zal worden gedumpt.

Meer informatie

Lees meer over het DRIVE-programma op onze informatiepagina. Benieuwd naar andere DRIVE-projecten? Kijk dan in onze projectendatabase en lees de praktijkverhalen.

Impressie van de huidige situatie in de Baai van Hann (bron: Nederlandse Ambassade in Dakar)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.